"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 

 
ULTRAZYME (Biyolojik Arıtma ve Endüstriyel Temizlik)
 

·  Toprak ve sudaki yağ döküntüleri

·  Oksijensiz yaşayabilen ve Alternatif Yaşam Koşullarına Uygun Göletler

·  Klimaların filtre temizlikleri

·  Pompalar ve Taşıyıcı İstasyonlar

·  Dolgu alanları

·  Havuzlar

·  Atık Göletleri

·  Havalandırmalı ve Havalandırmasız sistemler

·  Yağ tutucuları ve Engelleyicileri

·  Damlatmalı Filtreler

·  Kanallar ve Lağım hatları

·  Kirli Toprak

·  Filtre kanalları ve Saklama çukurları

·  Petrol Kuyusu ve Madencilik Alanları

·  Lağım çukurları

·  Gübreleme Sistemleri

·  Atık Su İşleme Tesisleri

·  Koku Giderme

·  Et Üretme ve İşleme Tesisleri

UltraZyme, yağ döküntülerini, yağ tutucularını, ağır yağ ve yağ engelleyicileri, kanalları, lağım hatlarını, lağım çukurlarını, dolgu alanlarını, pompaları ve taşıma istasyonlarını ve atık göletlerini de kapsayan zirai olarak ilişkili uygulamaların bazılarında endüstriyel temizleyici olarak kullanılan sıvı biçimindeki enzimlerin yüksek derecede konsantre bir karışımıdır.  Gerçekte, UltraZyme işleme tabi tutulan atık malzemenin moleküler yapısını değiştiren trilyonlarca canlı hücreden oluşmaktadır. Enzim formülü, atık malzemede bulunan zararlı organik maddeyi, daha küçük partiküllere dönüştürür.  Organik madde, daha sonra onu karbondioksit ve suya dönüştürecek şekilde bakteriler parçalanarak kolayca tüketilebilir.  Dolgu alanları ve civarından kaynaklanan atık miktarıyla karşılaştırıldığında üretilen karbon dioksit miktarının çok dikkat çekici olduğu ve çevre alanlardaki karbon havuzları tarafından kolaylıkla absorbe edilebildiği gözden kaçmamalıdır. 

UltraZyme, ayrıca yukarıda listelenenleri de içeren çok sayıda uygulama için mükemmel bir koku kontrolü sağlar. Enzim faaliyeti yardımıyla, UltraZyme moleküler olarak atık maddeleri değiştirirken, ayrıca maddelerin kokuya neden olan moleküllerini %100 çevreyle dost ve yapı olarak organik kokusuz maddelere dönüştürür. UltraZyme, bitkisel bir kokuyla birlikte gelir, bu nedenle kokuyu gidermekle kalmaz, onun yerine bugün pazardaki diğer koku kontrol ürünleri gibi önceki kokuyu sadece maskelemekle kalmayan hoş bir kokuya neden olur.

UltraZyme çok farklı bir üründür. Basit bir püskürtme donanımı kullanılarak uygulanır ve her ısıdaki (yüksek veya düşük) ve geniş bir pH düzeyi aralığındaki tatlı ve tuzlu suda etkilidir. Bu etkenler nedeniyle UltraZyme, toprak arıtmayı da içeren geniş kullanım aralığı gibi kullanımlar için yararlı olabilmektedir. Saflığının ve %100 çevreyle dost olmasının doğruluğunun tespit edilmiş olması, UltraZyme'in kendisinin hidrokarbonları, ağır yağları ve yağları sadece 5 günde %60 olmak üzere parçalarken uygulamadan sonra yalnızca 28 günde biyolojik olarak parçalanması gerçeğini vurgulamaktadır. Toplam etkinliğiyle birlikte uygulanmasının kolaylığı ve basitliği nedeniyle UltraZyme, bir çok gelecek nesil için kirlilik temizleme ve arıtma endüstrisinin ölçme işareti (karşılaştırmalı değerlendirmesi) niteliğinde olacaktır.
   

 
   

Burada gösterilen UltraZyme'in organik kirleticileri arıtmadaki etkinliğidir. Sağdan sola örnekler, işlem tabi tutulmamış, UltraZyme Uygulaması işlemine tabi tutulmakta olan ve UltraZyme uygulamasından sonraki halleri göstermektedir.