"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 

Tarım, günümüzde gezegende mevcut insan türünün hayatta kalmasıyla ilişkili en önemli endüstridir. Ayrıca ekolojik olarak bugün dünyadaki en endüstridir ve sürekli artan global nüfusa ayak uydurmada geç kaldığından büyük zorluklar yaşayan insanlığın değerli yiyecek stokunun kaynağıdır.  Bu yüzden, tümüyle global tarım endüstrisini rahatsız eden problemlere bulunan sürdürülebilir çözüm yolları dünyanın varlığı için çok önemlidir. Cypher, maliyet bakımından faydalı, etkin, pratik, sürdürülebilir ve çevreyle dost olmakla beraber bunu yapmak için özellikle mühendislik olarak tasarlanan bazı teknolojilere sahiptir.
 

ATIK GÖLETLERİ

 

 
Herhangi bir tarımsal çalışmaya UltraZyme'in eklenmesi, toplanan atıkları sürekli kullanılmasının bir sonucu olarak etkin bir şekilde azaltacaktır. Her tür tarımsal çalışmanın, artan bir şekilde ürettikleri atılar için sorumlulukları çoğalmaktadır. UltraZyme, herhangi bir tür organik atığın arıtılması vasıtasıyla bu sorumlulukları büyük ölçüde azaltacak yeteneğe sahiptir. Bu, sorumluluk olarak düşünülen bu şey, UltraZyme uygulamasından sonra faydalı bir son ürüne dönüştürülebilir.  UltraZyme, temel koku kontrolünü sağlamakla birlikte atık göletlerinde bulunan organik atıkların arıtılmasında çok etkilidir. UltraZyme, ayrıca gölete gelen filtre kanallarının serbestçe akmasını ve pahalı maliyeti olan herhangi bir tıkanma, taşma ve sızmadan kaçınılmasını sağlar. UltraZyme, zararlı atığı çevreye güvenli bir şekilde bırakılabilecek zararsız atık olarak arındırmak için zirai sürecin herhangi bir aşamasında kullanılabilir.

İster tahılların, meyvelerin, sebzelerin büyümesinde veya ister çiftlik ve kümes hayvanlarının gelişmesinde olsun, Cypher mevcut problemleri doğrudan hedef alan teknolojiler tasarlamış bulunmaktadır.  Bir tarım alanı civarındaki ana kaygı, toz kirliliğinin büyük etkileridir. Zirai alanlarda ve civarında uçuşan tozlar, bitkilerin beslenme için kullandıkları toprağa ve suya yönelirler. Bu toz ayrıca, bitkilerin gözeneklerini tıkayacak ve fotosentez yapmalarını imkansız kılacak şekilde bitki örtüsünün etrafındaki bir tabakayı da kaplar. Bu problemin ortadan kaldırılması, sonuç olarak çiftçilerin ve zirai çalışmaların daha fazla ürün ve kar elde etmelerini sağlayacaktır. Cypher bunu gerçekleştirmiş ve problemle mücadele etmek için iki ayrı çözüm yolu geliştirmiştir. Dust Stop, uçarak çevreye yayılabilecek ve asılı partiküllü maddeleri içinde barındıran sürekli artan problemlere katkıda bulunacak herhangi bir partiküllü maddeyi başarılı bir şekilde bastırabilen çevreyle dost bir toz giderici olarak türünün ilk örneğidir.   EarthZyme, tozu bastırmak için başarılı bir şekilde kullanılabilecek başka bir üründür. Kil bazlı topraklarda kullanılmak üzere bir toprak sağlamlaştırma ürünüdür.  EarthZyme ile sağlamlaştırılmış yüzeyin uygun şekilde tamamlanmasıyla toz, çeşitli kullanımlar için uygun uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen, kalıcı olarak dağılmadan kalan bir alan elde edilmekle birlikte, sürekli bastırılacaktır.

 

DOMUZ AHIRI

 

 
Dünyanın en geniş mandıra birliklerinden bir (180’in üzerinde mandıra), Tasmanage Pty Ltd'ye aittir. Koyun çiftliklerini satın almak ve onları daha karlı mandıralara dönüştürme konusunda uzmanlaşmışlardır.  Bir koyun çiftliği, 500 başın üzerinde sütün alındığı üç mandıra eder. Tüm yollar ve çiftlik hayvanlarının yolları EarthZyme ile inşa edilmiştir.

Dust Stop, bilinen PM 10 ve PM 2,5 partiküller de dahil olmak üzere herhangi bir boyuttaki toz partiküllerini bastırmak için mükemmeldir. Bu partiküllerin ne kadar küçük olduğunu anlamak için; PM 10 partiküller yaklaşık insan saçının 1/7’si kadardır. Bu, uçuştuklarında bu partiküllerin yapabileceği tahribin resmini oluşturmaya yardım edecektir. Hava, su ve toprağın dahil olduğu bitkilerin besin kaynaklarına zarar verirler. Ayrıca, çiftçiler veya zirai şirket tarafından katlanılması gerekecek çok pahalı tamir faturaları oluşturacak şekilde pahalı zirai makinelerin hareketli parçalarına nüfus ederler. Dust Stop, üstün tutma yeteneği ve yapıştırıcı gücüyle birlikte %100 organik yapıda olması nedeniyle mükemmel şekilde çevreyle dost bir çözüm yoludur. Organik madde toprakta absorbe edilebileceğinden ve inorganik parçacıklardan daha fazla su içerdiğinden organik yapıda olması mükemmeldir. Organik madde sünger gibi hareket eder, suyu alır ve bitkiler tarafından gerektiği kadarını verir. Bu yapıdaki topraklar, Dust Stop’u herhangi bir zirai uygulama için ideal çözüm yolu yapacak şekilde erozyona karşı çok dayanıklıdırlar. Yollar, ağıllar, hayvan yolları, saklama depoları, tarlalar ve toz kirliliği problemi oluşturan herhangi bir yüzeyi içeren bazı kaynaklardan gelen tozu tamamen ortadan kaldırmak için kullanılabilir.  Dust Stop, su tohumlaması, toprak erozyonu ve daha bir çok değerli uygulamayı içeren zirai amaçlar için de kullanılabilir.

 

EARTHZYME İLE KALICI OLARAK SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ AĞILLAR

 

 
EarthZyme, yaptığı işler arasında toz kontrolü de olan fakat bununla sınırlı kalmayan çok farklı bir üründür. Esas itibarıyla çeşitli ve uygulamalı kullanımlar sunan toprak sağlamlaştırma ürünü gibi davranır. EarthZyme, topraktaki kil partiküllerini diğer tüm toprak malzemelerine kalıcı olarak bağlar ve çok güçlü, uzun ömürlü sağlamlaştırılmış zemin oluşturacak şekilde bir araya getirir. EarthZyme, inşaat, bakım ve zirai alanlarda veya civarında bulunan herhangi bir alt yapıyı idame ettirme konusunda maruz kalınan tüm diğer maliyetleri düşürmekle birlikte tozu ortadan kaldırmaktadır.  EarthZyme, aynı zamanda mevsim değişikliklerinden çabuk etkilenmeyen ve yılda 365 gün erişilebilir olacak şekilde zirai alanların civarındaki yollara dayanıklı yapı sağlayarak, yol yüzeyinden kalkan tozların ortadan kaldırılmasında çok etkilidir.  Ancak EarthZyme ayrıca, setler, muhafaza havuzları, ağıllar, atık göletleri, sığır ve domuz çalışmaları ve daha bir çoğu olmak üzere sağlamlaştırma gerektiren ziraat ile ilgili diğer bir çok uygulama için de çok etkili olduğunu kanıtlamıştır.  EarthZyme ile sağlamlaştırılmış bir yüzeyin su geçirgenliği yoktur, bu nedenle toprağa sızmasından dolayı toprağı ve suyu kirletecek şekilde büyük çiftlik hayvanları çalışmalarından gelen hayvansal atıkların oluşturduğu ciddi probleme karşı mükemmel bir çözüm yolu oluşturmaktadır.   EarthZyme, dünyada günümüzde bilinen şekliyle tarımın yapısını tamamen değiştirmiştir ve maliyette eşi görülmemiş tasarruflar sağlamıştır.
 

DUST STOP VEYA EARTHZYME UYGULAMALARININ SONUCU OLAN TARIMSAL YOLLAR

 

 
EarthBlocks, zirai çalışmalar için daha yeryüzüyle dost bir çevre sağlamak için kullanılabilecek Cypher’in sahip olduğu başka bir teknolojidir. EarthBlocks, EarthBlocks Makinesiyle basınç kullanılarak üretilir ve kesinlikle çok miktarda sera gazı (GHG - Greenhouse Gas) üreten fırında ısıtma işlemini gerektirmez. EarthBlocks, doğal halde bulunan topraktan elde edilir ve makineler taşınabilirdir ve bu nedenle taşıma maliyetleri kaba malzemeyle benzer şekilde çok düşüktür. EarthBlocks, ağırlar, saklama tesisleri, tahıl ambarları, çitler ve daha bir çoğu olmak üzere çok sayıda tarımla ilgili yapının ekonomik olarak üretilmesinde kullanılabilir. EarthBlocks, ayrıca hayvansal atıklarını içeren dönüşümlü malzemeden yapılabilir, bu nedenle çiftlik arazisindeki alt yapının kalitesini büyüterek ve artırarak, maliyetli atık malzemeden kendiliğinden kurtulabilmenin olabilmesi için büyük bir kaynak sağlar.

Tüm Cypher ürünlerinin temel konusu; %100 çevreyle dost ve sürdürülebilir bir dünyanın geliştirilmesi ve arındırılmasının sağlanmasına yardımcı olmaktır.  Tarım tüm olarak verdiğimiz kararlardan büyük ölçüde etkilenir ve tarım endüstrisine Cypher ürünlerinin uygulanması, tarımsal kaynaklarımızın artık azalmamasını sağlayacaktır. Cypher, belirgin şekilde yüksek oranda tahıl üretimiyle birlikte, teçhizat ve alt yapı için olan bakım ve tamir maliyetlerindeki düşüşe bağlı olarak aynı zamanda uzun dönemde büyük miktarda para tasarrufu sağlarken herhangi bir tarımsal çalışmada daha sağlıklı ürünler elde edilmesine yardım edebilir.

 

HAYVAN BARINMA ALANI

 

 
"Dünya babalarımızdan miras kalmadı. Onu çocuklarımızdan ödünç aldık."
-Amish Proverb
 

EARTHZYME İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇİFTLİK ALANI