"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 

 
CYPHER LTD. HABERLER
 
<<< Haberler sayfasına geri dön
 

15 Haziran 2005, Cypher Çevresel Atık İyileştirme Teknolojisi ve evrensel Temizleme ve Koku Kontrol Solüsyonu


 

Cypher International Ltd. Tamamen organik atık temizleme ürünü olan UltraZyme’e büyük talep olduğunu bildirmekten memnuniyet duymaktadır. Petrol ve Gaz işlemlerinden Tarıma ve çok sayıda başka uygulama alanlarına kadar çok sayıda organik atıklar ve kokularla ilgili büyümekte olan problemleri çözmek için çeşitli iyileştirme amacıyla özellikle dizayn edilmiş olan eşsiz çok alanda uygulanabilir tescilli bir teknolojidir. Atık suyu hızlı temizlemek UltraZyme’in başlıca amacı olmuştur ve bugün dünyada su problemleri UltraZyme’in çözmek için tasarlandığı artmakta olan engellerle doludur. UltraZyme tüm Cyper ürünlerini karakterize eden önemli özelliklere sahip olup ayrıca %100 çevre dostu politikaya bağlı kalırken-bu tüm Cyper ürünleri ve teknolojilerinde bulunan bir özelliktir- tamamen etkilidir. UltraZyme sistem içindeki mevcut organiklerin ayrışması içingerekli zamanı önemli ölçüde azaltırken doğal biyolojik ayrışma sürecini hızlandırarak çalışmaktadır.Solüsyon kendisi sadece 28 günde ayrışmaya başladığı için UltraZyme’in iyileştirilen maddenin sonucunda ayrışma oranını arttırmaktan başka bir etkisi bulunmamaktadır. UltraZyme tasarlandığı uygulama alanlarının çeşitliliği için prestije sahip olmayı başarmıştır. Herhangi bir organik madde UltraZyme tedavisine uygulanabilmekte olup aşağıda belirtilmiş olan uygulamaları kapsamaktadır. Fakat bunlarla sınırlı değildir.

 
  • Karada ve suda yağ döküntüleri
• Arazi doldurma
• Atık göletleri, yağ tutucular ve avcı uçakları
• Kanallar ve pissu hatları
• Filtre kanallar ve ilaj çukurları
• Septik depolar
• Atıksu arıtma tesisleri
• Et İşleme Fabrikaları ve İşleme Tesisleri
  • Anaerobik ve çeşitli ortamlarda lagün
• Pompalar ve Yükseltme İstasyonları
• Göletler
• Havalandırılmış ve havalandırılmamış sistemler
• Damlayan filtreler
• Kirlenmiş toprak
• Petrol kuyusu ve maden sahaları
• Gübreleme sistemleri

« geri

ileri»