"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 

 
CYPHER LTD. HABERLER
 
<<< Haberler sayfasına geri dön
 

10 Mayıs, 2005, Yeniden Basım - Dust Stop Alıntı, Çevre Sağlığı Perspektifleri, Yol Tozuna yakalanmak


 

Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü’nün bir yayını olan Çevre Sağlığı Perspektifleri (EHP) ‘nin misyonu, bu alanda, içeriğinde en iyi emsallerin tarandığı araştırmaları ve en güncel ve güvenilir haberleri, dengeli ve objektif bir şekilde yayınlayarak, çevre ile insan sağlığı arasındaki ilişkilerin tartışılabildiği bir ortam sunmaktır    .

EHP, Kamu Sağlığı Hizmetleri, Birleşik Devletler Sağlık ve İnsan Hizmetleri Başkanlığı, Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIEHS) ‘nin bir yayınıdır. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreterliği EHP’yi, şubenin yasal gereği olarak, kamu işlerindeki muamelelerde gerekli olarak addetmiştir.

Yol Tozuna yakalanmak

Yol Tozu, kaplanmamış yollarda seyahat eden  kişiler ve içine her yıl tonlarca zararlı partikül cisimlerin saçıldığı yakın çevre için mühim bir problemdir. Geleneksel toz tutucular yaygın olarak kullanıldığı zaman, bu ürünlerin uygulanması kendilerini bir dizi potansiyel insan ve çevre sağlığı tesiri durumuna getirebilir. Kola Bazlı  yeni geliştirilmiş toz tutucu olan Dust Stop, ulaşım esansında oluşan partiküle cisimlerin daha güvenli bir şekilde durdurulması şansını sunar.   

Kola Çözümü ,

Cyper’in sözcüsü Todd Burns’a göre, geleneksel toz tutucuların çevre ve taşımacılıkta yaygın olarak probleme yola açtığı bir ortamda yeni tip bir toz tutucuya ihtiyaç olduğu aşikar idi. Sonrasında şunu ekledi, Cypher kola türevlerinin yüzeye püskürtüldüğünde yağmurlama uygulamalarında bir arada tutucu yani, bitki örtüsü, tohum, gübre ve suyu çamurun içinde karıştıran bir şey olduğunu keşfetti. Söyle devam eder“Temel prensipler aynı: yüzey üzerine bir madde püskürtülmesi ve belirli bir zaman orada kalmasının sağlanması” ve ekler “Böylece şu sonuca vardık ki, eğer kola toprak yüzeyine yapışabilirse, aynı şekilde yol yüzeyine de yapışabilmesi gerekir”

 
 

Tozu güvenli bir şekilde durdurmak. Kola bazlı Dust Stop toz tutucunun kırsal kesimdeki yollarda uygulanması için bir püskürtücü kullanılır. Image hakkı :Cypher Uluslarası Ltd.

Burns der ki, Dust Stop çakıl, kireç taşı, toprak, kum veya herhangi bir kaplanmamış yol zemininde kullanılabilir. Burns’e göre, sıvılaştırılmış kola, yol yüzeyi üzerindeki parçacıklar ile kimyasal bir bağ oluşturur ve parçacıkların boyutları büyüdükçe ürünün etkinliği daha da artar. Söyle devam eder “Daha küçük parçalar Dust Stop’ın yüzeyden bir az daha aşağıya süzülmesine yol açacaktır.” Ve ekler” Bunun yanında, daha büyük boyuttaki parçacıklar Dust Sto’ın yüzeye daha yakın kalmasına yardımcı olur ve üstte daha kalın bağlayıcı bir koruma tabakası oluşturmasını sağlar. 

Dust Stop promosyon malzemelerinde ürünün yüksek-orta ve düşük sıcaklık seviyelerindeki uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlandığı söylenir. Dust Stop biyolojik olarak bozunabilen tamamen doğal kolalardan imal edilmiştir. Böyle iken, Dust Stop, tam bileşimi (maliyet bilgileri de dahil) tescillidir,  şirketin ürün garanti belgesinde “modifiye poliaccaride” olarak tanımlanır. Analitik Hizmetler (PSC) şirketi Dust Stop için  96 saatlik Renkli alabalık müspet/menfi zehirlilik testi (test örneğinin 96 saatlik zaman süresinde genç renkli alabalıklara uygulanarak hayatta kalmalarının ölçüldüğü bir test) gerçekleştirdi ve sonuçta 96 saat sonunda % 0 ölüm oranı elde edildi.

Dust Stop Çin, Kanada ve diğer ülkelerde kaplanmamış yollarda test edilmiştir ve halen Preskot, Arizona çevresindeki üzerinde ulaşımın yoğun olduğu toprak yollarda denenmektedir. Şu açıktır ki, Dust Stop gerçekten geleneksel toz tutuculara alternatiftir ve başlangıçta yapılan testler gösteriyor ki kola çözümü tozlu kaplanmamış yol problemine sağlıklı bir çözüm getirebilir. 

 
 

Okuma önerisi

Dust Stop: Çok amaçlı Çevre dostu toz tutucu [şirket websitesi]. Winnipeg,Manitoba: Cypher Uluslarası. http://www.cypherltd.com/duststop.php adresinden ulaşılabilir.[17-Kasım-2003’de ulaşıldı].

Sanders TG, Addo JQ. 1993. Yol toz tutucuların etkinlikleri ve çevreye etkileri. MPC-94-28. Fargo, ND: Mountain Plains Consortium [for the Birleşik Devletler Ulaştırma Başkanlığı].

Watson JG, Chow JC, Pace TG. Geçici toz yayılımı. In: Hava Kirliliği Mühendisliği manueli, 2. Baskı (Davis WT, ed). New York, NY: John Wiley & Sons, 2000:117-135.

Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünün emsal tarayan bir yayını olan Çevre sağlığı perspektifleri, çevre sağlığı bilgilerinin ve araştırma bulgularının yayılması açısından önemli bir araçtır. Etkinlik faktörü 3.40 olan  Çevre Sağlığı Perspektifleri (EHP) , 132 çevre bilimi yayını arasında üçüncü, 90 kamu, çevre ve mesleki yayın arasında 50. sırada yer alır. EHP 190 ülkede okunmaktadır.


« geri

ileri»