"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
EARTHBLOCKS (Güçlendirilmiş Kerpiç)


Toprak Blokları (EarthBlocks) Sık Sorulan Sorular | EarthBlock Makinesi | Çalışırken EarthBlock Makinesi  | EarthBlock Evler | Diğer Fotoğraflar

 
Kaynağı sadelik olan EarthBlocks Kerpiç tipi inşaat  İyi inşa edilmiş katı bir EarthBlock, sağlamlık, huzur ve rahatlık hissi vermektedir. İnşaatta toprağı kullanmakta bir doğruluk söz konusudur ve inşaat seçiminiz nedeniyle çevrenin daha az zarar gördüğünü bildiğinizden iç huzurunuz olur ve EarthZyme solüsyonunun karışıma eklenmesiyle her bakımdan tam olarak kalite ve sağlamlıktan emin olursunuz. 

EarthBlocks malzemesi, pratik, ekonomik ve çevresel olarak güvenilirdir. EarthBlocks'u kendi inşaat amaçlarınıza göre özelleştirmek ve uygun olmasını sağlamak kolaydır. Toprak insanın en eski inşaat malzemesidir ve EarthZyme, tüm dünyada EarthBlocks olarak bilinen toprağı mükemmel bloklar haline getiren modern teknoloji bileşenidir.   Bu, EarthBlocks malzemesi(leri) ile ilgili olarak dünyanın en elverişli inşaat bloğu malzemesini oluşturan EarthZyme'in toprakla karışımının özel bileşimidir. Bu uygulama için mevcut tüm enzimler araştırılmıştır ve yalnızca EarthZyme, EarthBlocks üretiminin istenilen standartlara uymasını sağlayan eşsiz çözüm yolu olarak etkili olmuştur. Ekolojik olarak güvenilirdir, sürdürülebilir gelişmeyi artırmaktadır, üretim sıfır çevre kirliliği oluşturmaktadır, yerel iş gücünü kullanmaktadır, yenilenemeyen enerjiyi tüketmemektedir, sınırlı doğal kaynakları harcamamaktadır ve sınırsız bir kaynak söz konusudur. Tüm ülkeler için kritik öneme sahip olarak, maliyet neredeyse ihmal edilecek kadar düşüktür.  Pahalı olmayan çevresel olarak güvenli ve güvenilir binalar için sürekli artan bir talep söz konusudur.  EarthBlocks malzemesi, size tam bir mimari özgürlük sağlar. Diğer inşaat malzemeleri kendi kendilerine neyi geri dönüştürebilirler? Hangi diğer malzeme (EarthZyme eklendiğinde) sınırsız bir yapışma sağlar? EarthBlocks devamlı bozulmadan kalır ve doğayla birlikte tüm kullanıcılar için maliyet tasarruflarını ve kafa rahatlığını maksimize eder. 

Dünya nüfusunun büyük bir yüzdesi, binalarında EarthBlock malzeme yapısını kullanmaktadır. EarthBlocks malzeme yapısı, dünyanın meskun yerlerindeki hızlı artan ev yetersizliğine karşı nihai çözüm yoludur.  Uygun evler, kiliseler, okullar, hastaneler, çiftlik binaları,

endüstriyel yapılar ve kamu binaları toplumu teşvik etmektedir.  EarthBlocks malzeme yapısı teknolojisi, barınma için olan insanlığın temel ihtiyacına dünya çapında çözüm için umutları artırmaktadır.

EarthBlocks malzeme yapısı, teknoloji transferinin kullanılmasıyla süren bina inşaatlarında kullanılan çalışma becerilerini öğretirken zamanın kazandırdığı becerileri ve kültürel gelenekleri desteklemektedir. EarthBlocks malzemeleriyle yapılan inşaatlar, işsizliği etkin şekilde azaltmakta ve vasıfsız eğitilebilir iş gücünü kullanarak değerli istihdamı artırmakta ve onları itibarlarını artırarak ve süresiz olarak işçilerin çevresi ve altyapı ihtiyaçlarına faydalı olan yeniden kullanılabilir yetenek oluşturarak vasıflı işgücüne dönüştürmektedir.

EarthBlocks malzeme yapısı göze de hoş görünmektedir, EarthBlocks malzeme yapısı çevresiyle estetik olarak uyum sağlamakta, faydalı, sağlam, ekonomik ve ekolojik olarak güvenilir, büyük dış/iç ısı farklılıklarını azalttığından çok yüksek konforludur.  EarthBlocks malzeme yapısı aşırı derecede düşük maliyetli, çevresel olarak sürdürülebilir, en az bakım gerektiren ve dünyadaki herhangi bir yerdeki herhangi bir inşaatçıya uygun olacak şekilde özellikle inşa edilebilir. EarthBlocks makineleri, büyük gelişmelerde kullanılan sahada kullanım veya dünyanın herhangi bir bölgesine toplu sevkıyat için çok fazla blok tedariki toplu üretiminde kullanılacak büyük endüstriyel sistemlerle birlikte, taşınabilir modellerle uzak bölgelere zorlu nakliye ihtiyaçlarına uyması için dikkatlice tasarlanmıştır.      Kaynak bilincine, enerji verimine sahip olan EarthBlocks malzeme yapısı, çevresel olarak sorumlu ve yapısal olarak dost bir bina sistemidir.  Bir EarthBlocks malzeme yapısı değer olarak düşük değildir. EarthBlocks malzeme yapısı, insanların sadece anladıkları değil, aynı zamanda arzu ettikleri bir teknolojidir.

EarthBlocks malzemesinin yalnızca insanlığın içinde yaşayacağı binaların inşasında kullanılmayıp, ayrıca yaşam için ihtiyaç duyulan aksesuarlar için de kullanılabileceği ayrıca hatırlanmalıdır. Başka malzeme her zaman her yerde uyum göstermez. EarthBlocks malzemeleri, kaldırımlar, döşemeler, dış duvarlar, kiremit, ses engelleri, çitler, ziraatçılar, dekoratif yürüyüş yolları, teraslar, çardaklar, yapay şelaleler, her tür çiftlik yapısı, balık havuzları, ağıllar, atlama taşları, kaldırım taşları, araba yolları, merdivenler, bahçe düzenlemesi, koruma duvarları ve mangal oyukları gibi şeyler için kullanılabilir ve kullanılmıştır. İkametgah için kullanılan eve yapılacak bir çok diğer ilave, EarthZyme ile özel olarak mükemmelleştirilmiş EarthBlocks malzemelerinden yapılabilir.

 

 
Az gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğu tarımla uğraşmaktadır. EarthBlocks malzemesi yalnızca şehir bölgelerinde kullanılmamaktadır, daha iyi bir şekilde kırsal kesimde inşaatlarda; zemin su depolarının altında ve üstünde (sarnıçlar), EarthBlocks döşeli havuzlar (su yetiştiriciliği), sulama depoları, açık hava ocak ve fırınları, ateş oyukları ve şömineler, tahıl ve ağaç kurutma, sağlık tesisleri, tuvaletler, kuru tahıl saklama, hayvan ahırları, zahire ambarları, işlikler, ağıllar, saklama barakaları, pompa kulübeleri, garajlar, nehir kenarları, su baskını kontrolü ve su ve rüzgar erozyonu kontrolü çalışmalarında kullanılabilir.   EarthBlocks malzeme yapısı herhangi bir kırsal uygulamada, her çevrede, dünyadaki herhangi bir yerde kullanılabilir. EarthBlocks malzeme yapısı, dünyanın neredeyse tümünde yerel olarak mevcut inşaat malzemesinden ortaya çıkmaktadır. Uygulama ne olursa olsun yapımı bittikten sonra ateşe dayanıklı, haşarata karşı ve kemiricilere karşı etkili, kurşun geçirmez, su geçirmez, şiddetli rüzgarlara dayanma yeteneğiyle birlikte deprem güvenlikli, ses azaltıcı, kokuya karşı dayanıklı, enerji bakımından elverişli, pratik, ekonomik ve çevresel olarak güvenilir ve kullanıcı dostu şekilde kendisi de bir inşaat malzemesi oluşturmaktadır.

Bugün dünyadaki en acil ihtiyaçlardan biri, her zaman artan bir sıklıkta insanlığı etkileyen felaketlere hızlı bir çözüm yolu bulmaktır. Bu felaketlerin kötü sonucunda ortaya çıkan insanlık ve yaşamın tüm öncelikli konularındaki ıstırap ve kayıp hayret verici düzeydedir. EarthBlocks sistemi, ideal çözüm yoludur.  Hemen harekete geçirilebilir, herhangi bir yere taşınabilir, hemen barınak ve ev inşa edilebilir; kalıcıdır, maliyet bakımından faydalıdır, sahadaki malzemeleri kullanmaktadır ve günümüzde felaket yardımı durumlarında karşılaşılan neredeyse her problemi çözer.  

EarthBlocks ayrıca dünyanın en çapraşık ve karmaşık çevre kaygısı yaratan durumlarında kullanılabilme yeteneği sergilemektedir. EarthBlocks malzeme yapısının potansiyel olarak en büyük uygulamalarından biri olan en öncelikli ilgi konusu, şimdi zararlı biyosolidler, zirai ve endüstriyel atık olarak nitelendirilenleri etkisiz ve zararsız hale getirmektir.  Bu, EarthBlock malzemelerinin yeni uğraş alanıdır, ancak aynı zamanda göz ardı edilemeyecek bir şeydir. Buna araştırma ve zaman tahsis edilmesi gerekmektedir ve EarthBlock'un teknolojik gelişme ve araştırma bölümü bu girişimin ön sıralarında bulunmaktadır.   Bu atıkların çevresel olarak dengelenme süreci üzerinde durulması gerekmekte ve bu yapılabilmektedir. EarthBlocks yapısı, bu dünya çapındaki kaygıya açılan, en gelecek vaat eden ve maliyet bakımından faydalı ana caddelerden biridir.

 

 
EarthBlocks yapısı, iskan, eğitim, sürdürülebilir gelişme, istihdam, insanlık, zirai ve endüstriyel atıklar, çevre, ekonomi, dünyanın her yerindeki tüm insanların sosyal, politik ve genel iyiliği için en uygun dünya çapındaki çözüm yollarından birini sunmaktadır. EarthBlocks malzeme yapısındaki tek sınır, sizin hayal gücünüzdür. Dünyadaki en kritik durumların çoğuna yanıt ve çözüm yollarının ayaklarımızın altında yattığı   düşüncesini taşımaktadır. Çözüm şimdi buradadır ve EarthZyme ile birleştirilen EarthBlock'lar, uzun süredir arzu edilen ve satın alınabilir bir çözüm yolu sağlamaktadır.
 
ÖNEMLİ NOT; Söz Konusu Toprak Blok (Güçlendirilmiş Kerpiç) Üretimimiz Uygulama Toprağının EARTHZYME (Toprak Stabilizatörü) ile Harmanlanıp,Klasik Kerpiç Üretiminde Önemli Bir Sorun Olan Yağmur Defermasyonlarına Karşı Çok Daha Dayanıklı ve Çekme Güçü Yine Çok Daha Artırılmış Şeklindedir