"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
DOĞAL YAŞAM VE TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER


 

Toz kirliliği, her cins tehlike altındaki tür için ters etkiye sahiptir. Bu etkiler, yaşanılan çevrede, yiyecek kaynaklarında, içme suyunda ve doğal yaşamın tümünde ve her cins tehlike altındaki türde hissedilebilir. Bir çok ülkenin alt yapısındaki genişlemeyle kent alanlarından daha uzağa ve ileriye inşa edilen yeni yollar, doğal yaşam alanına genişleyerek ve geniş çeşitlilikteki türler için yaşam alanının büyük kısımlarını bölerek ortaya çıkmaktadır. Bu yeni gelişmelerle zehirli toz kirliliğinin ters etkileri ortaya çıkmaktadır. Dust Stop, yıllık bazda gelişme ve büyüme sağlamak üzere organizmalar için çevreyle dost bir yaşam alanı sağlayarak bu probleme karşı sürdürülebilir bir çözüm olarak kullanılabilir.  Bununla birlikte daha kalıcı bir çözüm arzu edilirse EarthZyme, tüm toz partiküllerini tamamen durdurarak yola ömür boyu sağlamlık sağlayacaktır. 

Hayvanların doğal yaşam alanında inşa edilen herhangi bir yol, hayvanların yaşam koşullarını rahatsız edecektir. Toz kirliliğinin zararlı etkileri mevcut olduğunda bu bozulma, dev toz bulutları civar alanlara yayılarak ve narin doğal yaşam alanına daha fazla zarar vererek belirgin bir şekilde artar. Toz, hayati bitki örtüsünü öldürerek ve doğal yaşamın ve bölgedeki tehlike altındaki türlerin yaşam kaynağı olan değerli su kaynaklarını zehirleyerek çevresindeki her şeyi kaplar. Bu toz kirliliği, hastalıkların yayılmasını kolaylaştıracak, yiyecek ve bölge için rekabeti artıracak şekilde onları daha sınırlı bir alana hapsederek, türlerin yaşam alanının büyük bölümünü  kullanılmaz hale getirir. Bunların tümü doğal doğada hayatta kalmayı çok daha zor hale getirmektedir ve bu "en iyinin hayatta kalması" değimine yeni bir anlam kazandırmaktadır. Dust Stop, bugün bildiğimiz kadarıyla doğal yaşamımız üzerinde zararlı etkileri olan bu aşırı derecede zararlı kirliliği durdurmayı amaçlamaktadır. Dust Stop, yalnızca yoldan kalkan zehirli toz partiküllerini önlemekle kalmaz, ayrıca mükemmel sürdürülebilir çevreyle dost bir çözümdür.

Tehlike altındaki türlerle ilgili konuşulduğunda yaygın bir söylence, tehlike altındaki türlerin yalnızca hayvanlar olduğudur. Tehlike altındaki türler, herhangi bir tür bitki yaşamını da içine alır. Dust Stop, hayati bir yiyecek kaynağı olarak doğal yaşamın bağlı olduğu değerli bitki örtüsünü etkileyen toz kirliliği problemine mükemmel çözümdür. Dust Stop, bitki örtüsü üzerinde kesinlikle zararlı etkisi olmayan ekolojik olarak hassas alanlarda ve civarında kullanılmasını tamamen güvenli kılan %100 organik maddelerden oluşur. Günümüzde kullanılan diğer zehirli toz gidericiler, tozun bir kısmını kontrol edebilir, ancak ekolojik olarak hassas alanlarda ve civarında kullanılmaları kendileri üretildikleri zehri içerdiklerinden uygulanabilir değillerdir. Dust Stop, ekolojik olarak önemli tehlike altındaki türlerimiz ve doğal yaşamımız için yaşam alanı kaybı problemine sürdürülebilir bir çözüm olmakla birlikte mükemmel toz kontrolü sağlar.

Tehlike altındaki türler terimi, Endangered Species Act of 1973 (US – A.B.D.) altında, tamamen kaybolma tehlikesinde olan veya bu sözleşmenin koruma kapsamı altında olup da dayanılmaz bir şekilde olan ve insana karşı risk oluşturan ve Bakan tarafından belirlenen böcek sınıfı türlerin dışındaki önemli bir bölüm anlamına gelmektedir.