"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
TOPRAK EREZYONU


 

Toprak erozyonu günümüzde dünyanın yüzleştiği çevreyle ilgili en büyük problemlerden biridir. Toprak erozyonu genellikle, önemli tarımsal ürünlerin yetişmesi için çok önemli olan değerli üst toprak veya humus kaybını içerir. Tüm toprak erozyonunun 2/3’ü su, geri kalanı rüzgar nedeniyle oluşur. Ciddi şekilde zarar gören alanlar, Merkez Amerika’nın ürün yetiştirilen alanlarının %75’ini, Afrika’nın ürün yetiştirilen alanlarının %20’sini, Asya’nın ürün yetiştirilen alanlarının %11’ini içine alır. Yılda hektar başına 3 ton toprak kaybına neden olarak, yalnızca Afrika’da yıllık olarak 300-400 milyon ton toprak kaybı gerçekleşmektedir.  Cypher, bugün dünyamızda mevcut çevreyle ilgili en çok gelişen kaygılardan biri olan bu problemi belirlemiş ve ilk olarak çevreyle dost bir çözüm olarak Dust Stop’u geliştirmiştir.

Üst yüzey toprak, 2,5 cm yapının yeniden eski haline gelebilmesi için 200 ila 1000 yıla ihtiyacı olması nedeniyle yerine konabilenden en az 16 defa daha hızlı kaybolmaktadır. BM’in bir şubesi olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO - Food and Agricultural Organization), yılık 5 - 7 milyon hektar toprağın dünya çapında kaybolduğunu, sayının yıllık olarak artığını tahmin etmektedir.   Besin değeri yüksek üst yüzey toprağının kaybı, gelişen koşulları çok kötüleştirmekte ve toprağı bitki gelişiminin herhangi bir çeşidi için tamamen uygun olmayan bir durumda bırakabilmektedir.  Bu süreç çölleşme olarak bilinmekte, aşırı derecede kötü gelişen koşulların arkada çöle benzer koşullar bırakması anlamına gelmektedir.  Dust Stop, tarımsal uygulamalar için su ve rüzgar erozyonundan koruma sağlamak üzere tarımsal alanların yüzeyine püskürtme yardımıyla uygulanır. Dust Stop, narin bitki örtüsü ve tarımsal ürünlerin yetişmesi ve beslenmesi üzerinde kesinlikle zararlı etkisi olmayan tarımsal alanlarda ve civarında kullanılmasını tamamen güvenli kılan %100 organik maddelerden oluşur.  Dust Stop’un performansının ana safhası, suyu moleküllerinin toprak tarafından absorbe edilmesini ve bitkilerin ve her tür bitki örtüsünün beslenmesini sağlarken, toprak partiküllerini bağlaması ve su bazlı erozyona dayanıklı kılmasıdır.  Tarımsal amaçlarla Dust Stop’un kullanılması, su ve toprak erozyonunun şiddetli etkilerine bağlı olarak kaybolan toprağın miktarını büyük ölçüde düşürmesiyle birlikte ideal gelişme koşulları sağlayan çevreyle dost mükemmel bir çözümdür.

Bununla birlikte toprak erozyonu sadece tarımsal üst yüzey toprak dışında bir çok alanı etkilemektedir. Alanlar, kaplanmamış omuzlu yolları, yamaçları, her tür eğimi, nehir kıyılarını, terkedilmiş açık madenleri ve her tür kırsal alanı kapsamaktadır. Toprak erozyonun, büyük tamir ve restorasyon faturalarına neden olan her biçim ve boyutta binanın temel hatasının nedeni olduğu bilinmektedir. Toprak erozyonu, ayrıca rüzgarla erozyona uğrayan toprak partiküllerinin bir çoğu şeklinde artan toz kirliliği problemine eklenir ve zararlı asılı partikül sorunu halini alır. Dust Stop’un çoklu kullanım için formüle edilmesinden beri, herhangi bir tarımsal olmayan toprak erozyonu için de aşırı derecede etkilidir. Seyreltilmiş şekilde uygulanabilir ve toprak partiküllerine onları birbirine bağlayarak ve toprak yüzeyini battaniye biçiminde örterek maksimum yapışkanlık sağlaması için herhangi bir yüzeye püskürtülebilir. Bu battaniye, gelecek nesiller için değerli topraklarımızın korunmasına yardım edecek şekilde su ve rüzgarın erozyon etkisinden korunma sağlayarak toprak partiküllerinin üzerini örten bir örtü vazifesi görür.

Su toprağı çeşitli şekillerde erozyona uğratır. Toprak partikülleriyle doğrudan temas ettiklerinde yağmur damlaları toprağı erozyona uğratır. Damlanın toprağa çarpmasının etkisi ince yapıyı havaya yayar, yavaşça toprağı erozyona uğratır ve toz kirliliği problemine katkıda bulunur. Toprağın büyük miktarı her tür eğimde suyla erozyona uğrar. Toprak aşağı doğru eğimli olduğunda su uygun şekilde akar ve değerli toprak çökeltisini birlikte götürür. Bu, nehir kıyılarındaki, tepelerdeki, dağlardaki, tarımsal ve dinlenme alanlarındaki, kaplanmamış yol omuzlarındaki ve her şekildeki toprak setteki durumdur.  Toprağın büyük miktarı, çok miktarda suyun oluştuğu karın erimesi sırasında kaybedilir, değerli toprak çökeltisini birlikte götürerek akar. Bununla birlikte su problem olmadığında rüzgar problemdir. Sert etkili rüzgar dünyanın tüm bölgelerinde esmektedir ve büyük miktarlarda toprak partiküllerini beraberinde götürmektedir. Erozyonun hızı ve şiddeti, rüzgarın hızıyla birlikte akan suyun hızı ve miktarına bağlıdır. Daha yüksek rüzgar ve su hızı daha yüksek miktarda erozyon oluşturur. Dust Stop, su ya da rüzgarla olsun, hangi hızda oluşursa oluşsun her tür erozyonu durdurmak için özellikle formüle edilmiştir.

Toprak erozyonunun zararlı etkilerini kontrol etmek için geçmişte kullanılan teknikler, geliştirilmiş sulama uygulamaları, rüzgar setleri, düşey şekilde toprağı sürmek ve bitki örtüsünü artırmak şeklindedir.  Ancak yalnızca bu teknikler, bütün problemi durdurmaya yaklaşamamaktadırlar bile. Bunlar sadece geçici çözümlerdir, fakat hiçbir suretle problemi tamamen çözemezler. Dust Stop, özellikle toprak erozyonunun azaltılmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır ve toprak erozyonunun global ölçekte sahip olduğu zarar verici etkilerine dur demek için dünyanın beklediği çözümdür. Dust Stop, toprak erozyonunu başarılı bir şekilde kontrol etmek için kullanılabilir ve yeryüzünün büyük miktarını toprak erozyonu istatistiklerindeki büyük miktarlardaki kayıplara eklenmekten korur.