"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
TARIMSAL ÜRÜNLER


 

Global ölçekte tarımsal ürünlerin tüm türleri üzerindeki toz kirliliğinin zararlı etkileri üzerine yakın geçmişe ait tarihte gelişen bir kaygı mevcuttur. Dünya nüfusu tarihsel oranlarda artmaktadır ve gıda tedariğinin de uygun şekilde artmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm dünyayı besleyecek değerli tarımsal ürünler arasında yayılan asılı partiküllü madde problemine sürdürülebilir bir çözüm bulmak bu yüzden temel teşkil etmektedir. Dust Stop, tarımsal ürünlerin mümkün en iyi koşullarda beslenmesini sağlayarak, yıllık olarak toz kirliliğinin etkilerini kontrol etmek için sürdürülebilir bir yol sağlayan çevreyle dost mükemmel bir çözümdür. Alternatif olarak EarthZyme’in kullanılması, yolun ömrü boyunca sert, kalıcı olarak sağlamlaştırılmış, tozdan arınmış bir çevre sağlayacaktır.

Tarımsal ürünlerin ve çiftlik arazisi içindeki ve civarındaki yollardaki trafik dev toz bulutları haline dönüşen ince taneleri yoldan havaya kaldırmaktadır. Bu toz bulutları ortaya çıktıkları aynı yerde kalmazlar, ancak rüzgar yardımıyla taşınırlar ve büyük tarımsal ürün alanlarını kapsayan çevre arazilere yayılırlar.  Bu toz aşırı derecede sağlığa ve daha az ürün alınacak ve çiftçi veya zirai şirket tarafından büyük ekonomik kayıplara uğranacak şekilde ürünlerin kendilerinin yetişmelerine zararlıdır.  Tozun içindekiler, kum, süprüntü, çakıl ve lastik aşınma tozu, debriyaj balatası tozu ve egzoz atımını içeren arabalardan kaynaklanan tozdur. Bu kaynakların tümünden gelen toz birleşerek, bitkilerin gözeneklerini tıkayacak ve güneş ışığı, su ve oksijen biçimindeki ana besinlerini alma yeteneğini engelleyecek şekilde tüm ürünün, üzerini kaplayacak bir toz katmanı halini alır.

Günümüzde tarımsal ürünlerin içinde ve civarında kullanılan kullanımdaki bazı toz engelleyici ürünler, zehirli kimyasallar ve her ikisi de çeşitli devlet kuruluşları tarafından zehirli olduğu açıklanan magnezyum klorid veya kalsiyum klorid içermektedir.  Bu ürünler sonuçta parçalandıklarında da, toprakta ve ürünün kendisinde çeşitli negatif etkileri olan asılı partiküllü madde biçiminde yayılmaktadırlar. Yol tuzlarının olması durumunda tuz, uygun şekilde ürün yetiştirmek için çok yüksek olacak şekilde tuzluluk düzeyini artırarak toprağa karışır. Diğer toz kontrol ürünlerinde mevcut olan zehirli kimyasallar, toprağa karışabilir ve sonuçta insanların kullandığı çeşitli su kaynaklarında izler bırakacak şekilde yüzey ve yer altı su kaynaklarına girebilir. Sadece su kaynakları üzerinde etkisi yoktur, ayrıca yetiştikleri topraktan bu zehirli kimyasalları absorbe eden dünya üzerindeki tüm ürünler gibi gıda kaynaklarını da etkiler.

Dust stop, tarımsal amaçlarla kullanılan toprak ve suya karıştığında kesinlikle etkisi olmayan %100 organik maddelerden yapılmıştır. Dust Stop, büyük toz bulutlarının oluşmasını ve ekolojik olarak narin tarımsal alanlar üzerinde yayılmasını engelleyecek şekilde yol yüzeyinden kalkan değerli ince taneciklerin kaybını da başarılı bir şekilde engelleyecektir.  Bu daha sağlıklı ürünlere, daha çok tahıla, daha güvenli besin kaynaklarına, dev ekonomik kazançlara ve bunların tümünü içine alan gelişmeye neden olacaktır. Dust Stop, tarımsal alanlarda ve civarındaki tüm toz kontrol ihtiyaçları için sürdürülebilir biçimde çevreyle dost mükemmel bir çözümdür. Satılabilir tarımsal son ürünlerde elde edilen tasarruflarla, ürünlerin olduğu alanda Dust Stop’un kullanılmasıyla gerçekleşen oldukça büyük karlar birleştiğinde, çiftçinin ve tarımsal çalışmaların bu parayı günümüzde dünyanın açık bir şekilde ihtiyacı olan daha fazla ürün artışına yatırmasına izin verir.