"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
STOKLAR VE SAKLAMA ALANLARI


 

Stoklanan malzemenin kullanımı, bugün bütün dünyadaki altyapı tesislerindeki artışa bağlı olarak kaba inşaat malzemesine artan bir şekilde büyük bir talep olduğundan eşi görülmemiş bir oranda artmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu malzemelerin bazılarının çevreyle ilgili negatif etkisi vardır, bu etki evleri bu büyük stoklar ve saklama alanlarının civarında olan yaşam toplulukları tarafından sürekli hissedilebilir. Tuz, sülfür, tuz ve kömür gibi malzemelerin tümü stoklama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Büyük miktarlarda bulunduklarında bu maddeler, yabancı oldukları alanlarda zararlı etkiye sahip olabilir. Toz toprağa karışır ve neticede bitki örtüsü vahşi yaşamı ve su yaşamıyla birlikte yüzey ve yeraltı sularını kirletir. Çevreyle dost maddeler olsun ya da olmasın stokların büyüklüğü, rüzgar ve/veya su erozyonunun etkilerine bağlı olarak büyük ölçüde azalabilir. Dust Stop, stokların yüzeyini kaplayarak, oluşabilecek herhangi bir aşınmayı ortadan kaldırarak bu azalmaya bir son verebilir.

Dust Stop, önceden bahsedilen problemlerin her ikisini etkin bir şekilde ortadan kaldırmak için uygulanabilir. Yüksek basınçlı bir püskürtücü kullanarak stokun bir Dust Stop katmanıyla kaplanması her iki problemi, %100 çevreyle dost ve sürdürülebilir şekilde kökünden halleder. Stokun yüzeyinde bir battaniye şekli alarak, stok civarındaki çevre ve yaşayanların sağlığının stok tarafından etkilenmemesini sağlayacak şekilde asılı partiküllü maddeler serbest bırakılmaz. Bu, PM 2.5 biçimindeki maddelerin bile veya rüzgara ya da su aşınmasına bağlı olarak PM 10 partiküllerin kayba uğramamasını garanti edecektir. Uzun süre içerisinde, stoka bağlı kayıpların bir sonucu olarak kaybolan kaba malzeme miktarının azalmasına yardımcı olacaktır.