"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
MADENCİLİK VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER


 

Madencilik faaliyetleri yıllardır dünyanın değerli hammadde stokunu tüketmektedir. Bu stoklar tüketilirken onların büyük bir bölümü, önceden kaçınılmaz olan asılı partiküllü madde oluşumuyla ince tanelerin sürekli kaybına bağlı olarak madencilik faaliyeti sırasında ve sonrasında kaybedilmektedir. Hammaddelerin bu asılı partiküllerinin sonucu yalnızca yenilenemeyen kaynaklardaki büyük kayıplar değil, ayrıca durmadan artan zehirli toz kirliliğine büyük ölçüde yol açmasıdır.  Dust Stop’un, tozu kontrol etmek ve çok ağır etkisi olduğu anlaşılan zehirli toz kirliliğini sonlandırmak için çeşitli kullanımları mevcuttur. 

Tüm madencilik faaliyetleri ve endüstriyel alanlarla ilişkili bir kaygı toz partiküllerinin taşınmasıdır. Maden alanlarından gelen asılı partikül taneleri, büyüyen kaygının nedeni olan geniş bir alanı kirletmektedir. Madenlerden gelen toz, ekolojik olarak hassas ve yabancı toz partiküllerine açık çok sayıda alana hava geçişi vasıtasıyla taşınır. Bu partiküller, yüzey ve yeraltı suyuna yönelirler ve sonuçta akarsulara, göllere ve nehirlere su yaşamını ve benzer şekilde bitki örtüsü ve vahşi yaşamı kirleterek ulaşırlar. Dust Stop, bu tozu battaniye gibi örtmek ve havaya kalkmalarını ve tehlikeli zehirli asılı partikül tanesi olarak atmosferde serbest kalmalarını durdurmak için yüksek basınçlı hortumla maden alanlarının tümüne püskürtülebilir.

Çoğu madencilik faaliyetleri, tümü zararlı tanecikleri atmosfere geniş bir şekilde yayan cüruf yığınları, tortular, mineral atıkları, çeşitli türlerde yığınları bol bir şekilde içerir. Bunların tümü, tüm dünyanın uygulanabilir bir çözüm aradığı çevre ve maden operatörleri için çok tehlikeli olan şeylerdir. Dust Stop, geçerli ve gelecekteki çevre düzenlemelerine katkı sağlayan ve bu sorunu ve maden operatörlerinin günümüzde karşılaştıkları diğer çok tartışmalı konuları hemen çözen aranılan çözümdür. Bu konuda tam bilgi edinmek için Cypher'in Dust Stop kategorisi “Stok ve Saklama Alanları”na başvurmanız tavsiye edilir. EarthZyme’in tüm maden alanları ve yolları, ekipman depoları, yükleme alanları, saklama tesisleri ve daha bir çoğuyla birlikte, aşırı derecede yük taşıma kapasitesiyle ve tozsuz olarak kalıcı şekilde tüm maden alanları ve yolları tamamen koruyabileceğine lütfen ayrıca dikkat ediniz.   

Madencilik ve endüstriyel çalışmalar, arıza süresi ve teçhizat maliyetlerine sürekli maruz kalınan tehlikeli işlerdir ve maden alanlarının kendilerinden kaynaklanan toz bu sorumluluklara eklenmektedir. Toz partikülleri kullanılmaz hale getirecek şekilde madencilik şirketleri tarafından kullanılan aracın ve teçhizatın mekanik parçalarının içine girer ve aşırı tamir faturaları maliyetlerine ve artan işçilik maliyetlerine sebep olur. Hammadde elde etmek için madencilik şirketleri tarafından kullanılan tüm teçhizat tozun varlığından ters şekilde etkilenir. Bununla birlikte, Dust Stop’un uygun kullanımı, artan çalışma çevresi sağlayacak şekilde pahalı teçhizat ve araçların zarar görmesini engelleyerek bu maliyetli tozu etkin şekilde bastırdığından beri bu sorun olmaktan çıkmıştır. Dust Stop, bozulmamış tozdan arındırılmış bir çevre sağlayarak maden yollarıyla birlikte madenlerde ve çevresinde kullanılabilir. EarthZyme’in yollarda kullanılması, %100 tozdan arınmış ve her zaman tamamen güvenilir sağlamlaştırılmış yüzeyle sonuçlanan kalıcı ve maliyet bakımından faydalı bir çözüm yoludur.  

Tüm madencilik çalışmaları, mineral tozu, sülfür, kömür, asbest, silis ve toz kirliliği sürecinde madencilik vasıtasıyla çıkan çeşitli diğer maddeler biçiminde gelen, tehlikeli derecede yüksek konsantrasyonlu teneffüs edilebilir toz nedeniyle insan sağlığına aşırı derecede zararlıdır. En yakın tehlike maden çalışanlarının kendilerine olandır. Madenlerde bulunan PM 2.5 ve PM 10 partiküllerin teneffüs edilmesi, insan vücut sağlığına aşırı derecede zararlıdır. Madenler tarafından üretilen ince toz bulutlarının içinde ve civarında günlük bazda hayal edilemeyecek miktarda tozu teneffüs ederek çalışmaktadırlar. Bu toz aşırı derecede zararlıdır ve maden çalışanları arasında en sık görülen rahatsızlık, yaygın şekilde kömür madencilerinin durumuna ilişkin olarak “Kara akciğer hastalığı” olarak bilinen kömür işçilerinin pnömokonyaz’ının (CWP - coal workers' pneumoconiosis) ana nedenidir.  Zararlı maden tozunun insan üzerindeki diğer zayıflatıcı etkisi, kanser, astım, bronşit, alerjiler ve çeşitli diğer tip akciğer rahatsızlıklarıdır.

Günümüzde kullanımda olan madencilik uygulamalarının en yaygın iki tipi açık madencilik ve yeraltı

madenciliği çalışmalarıdır. Açık madencilik, dağın tepesini kaldırma madenciliği olarak bahsedilen, dağların tepelerini  vargel hattı olarak adlandırılan makinelerin erişmesine izin verecek şekilde havaya uçurarak içeri girmesine ve çeşitli mineral depolarını kazıp çıkarma çalışmasına denir. Yeraltı madencilik çalışmaları kadar olmasa da çalışanlar için yine de doğrudan bir tehdit mevcuttur. Açık madenciliği kapsayan tehdit daha çok çevreye odaklıdır. Açık madencilik korumasız bir şekilde büyük kaya, mineral ve toprak alanları ardında bırakarak dev kraterler oluşturur. Bu alanlar, rüzgar ve suyun aşındırıcı etkilerine karşı aşırı derecede savunmasızdır. Rüzgar ve su erozyonu sayesinde açık maden alanı, yıllık bazda kaybolan tonlarca maddeye eklenen ince tanelerden aşırı miktarda kaybederek daha da boşalacaktır. Bu madenlerden gelen toz, insan yaşamasına olanak vermeyecek şekilde yaşam alanlarını kuşatır. Yüzeyi yeraltı suyunu, toprağı ve bitki örtüsünü kirleten toz kirliliği problemini de daha kötü hale getirir.  Herhangi bir madencilik türüne dahil olan, maden alanlarının dışına malzemelerin taşınmasında kaybolan asılı partiküllü madde sayesinde maruz kalınan kirliliktir. Bu taşıma işlemi, arkasında doğruca madenin kendisine giden bir kirlilik izi bırakır, ancak Dust Stop’un gelişiyle bunun olması engellenebilir.

Yeraltı madencilik faaliyetleriyle ilgili problemler, bazılarının çevreyle ilişkili olmalarına rağmen çoğunlukla insan iş gücü sağlığıyla ilişkilidirler. Yeraltı madenciliğiyle ilgili olarak vurgulanan problem, aşırı derecede kapalı alanlarda kontrol edilmesi gerçeğidir. Bu, herhangi bir asılı partiküllü maddeye havada kaçış yolu bırakmaz, tüm bunlarla kirlenen hava solunmak zorundadır. Elektrikle çalışan makine ekipmanının yeni dizel ekipmanla değiştirilmesiyle son yıllarda sorun artmaktadır. Dizel güç, yeraltı maden toz kirliliğinin zaten uzun listesine dizel motoru isi ekleyerek teneffüs edilen toz problemiyle birleşen dizel egzoz atımı üretir.

Dust Stop, asılı partiküllü madde olarak her zaman serbest kalan bu zararlı toz partiküllerini başarılı şekilde engellemekte kullanılabilir. Yeraltı madenlerinin duvarları, daha temiz ve sağlıklı bir solunan hava sağlanmasına yardım etmek için bir karıştırma tankı ve yüksek basınçlı püskürtme hortumu kullanılarak bir kat Dust Stop’la kaplanabilir. Bu, daha önce bahsedilen kanser, astım, kara akciğer rahatsızlığı gibi akciğer rahatsızlıklarının engellenmesine yardım edecektir. Diğer geçerli geleneksel toz giderici ürünlerin karşısında Dust Stop’un kullanılmasının faydası, Dust Stop’un %100 çevreyle dost ve yeraltı madenciliği faaliyetlerinin sınırlı koşullarında kullanılmasının tamamen güvenli olduğu gerçeğidir. Çalışanlar tarafından hissedilen ters etkiler mevcut değildir ve uygun kullanım, daha güvenli ve mutlu bir çalışma yeri sağlayacaktır. Açık madencilik çalışmalarında kullanıldığında çevre üzerindeki zararlı etkiler, kuşatılan yaşam alanları ve ekosistemler tarafından hissedilen ekolojik etkiyi etkin bir şekilde azaltarak büyük oranda azalacaktır. Malzemeler madenden taşındığında Dust Stop, malzemenin bütününde herhangi bir toz partikülü kaçışına izin vermeyen bir battaniye sağlayacak şekilde malzemenin yüzeyine püskürtülebilir.  Dust Stop, bu kaynaklardan gelen herhangi bir tozu bastırmak için madenlerde ve endüstriyel çalışmalardaki ve civardaki yollarda da kullanılır. Bununla birlikte EarthZyme yol tozlarına karşı daha kalıcı bir çözüm olarak kullanılabilir ve yılın 12 ayı madencilik faaliyetlerine karşısında güvenilirlik sağlayan sağlamlaştırılmış yol üretmekle birlikte aynı sonuçları elde edecektir. Dust Stop’un sonuçları bugün pazarda olan diğer toz kontrol ürünlerinin herhangi biriyle karşılaştırılamaz ve nihai olarak çevreyle dost ve madenlerde ve civarında toz kirliliği problemine karşı sürdürülebilir bir çözüm yoludur.