"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
DUST STOP (Toz Önleyici)


Çok kullanımlı Çevreyle Dost Toz Giderici

Cypher International Ltd., Dust Stop olarak bilinen dünyanın en önemli çevreyle dost toz giderme ve aşınma kontrolü ürününü geliştirmiştir. PM 10 ve PM 2,5 partikülleri de içine alan tüm partikülleri gidermede tamamıyla etkindir, çok küçük olan PM 10 partiküller insan saçının yaklaşık 1/7'si boyutundadır ve PM 2,5 daha da küçüktür.  Dust Stop, yollar, uçak pistleri, yığınlar, malzeme taşınması, aşınma alanları, tarım alanları, oyun alanları, eğlence yerleri, madencilik ve sanayi bölgeleri, park alanları ve her türden çok sayıda yoğun şekilde kullanılan yüzeyleri içeren bazı kaynaklardan yayılan bu zararlı toz partiküllerini engeller.  Dust Stop, tamamen biyolojik olarak parçalanabilir, zehirsiz ve zararsız olan %100 doğal malzemeden oluşmuştur. Dust Stop, sürekli performans ve dayanıklılık yıllarını garanti etmek suretiyle saf yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilir. Dust Stop, %100 doğal birleşimi, uzun ömrü, sağlığa etkileri, dayanıklılığı, uygulama kolaylığı ve toplam faydası nedeniyle toz giderme ve yüzey kaplama endüstrisinde nihai çözümdür.

Dust Stop, tamamen doğal nişastalardan elde edilir. Bu saf nişasta temelli malzemeler, diğer ürünlerle elde edilemeyen bazı benzersiz tutma özelliklerine sahiptir. Dust Stop özellikle hızlı film şeklini alma kabiliyeti, daha fazla film yöntemi ve yapışma, artırılmış film kuvveti ve esneklik ve yüksek bağ kuvveti olacak şekilde formüle edilmiştir. Dust Stop daha da çok kullanımlı hale getirilerek yüksek, orta ve hatta düşük ısılı uygulamalar için tasarlanmıştır. Özel Dust Stop kaynağı, saf nişastadır ve %100 biyolojik olarak ayrışabilir, yenilenebilir ve çevreyle dosttur. 

     
İstatistikler, havadaki toz partiküllerinin çok ciddi tehlikesini hiç şüphesiz kanıtlamışlardır. Nisan 2003'de, iyi tanınan bir Washington, D.C. çevre savunuculuğu örgütü Environmental Working Group (Çevre Çalışma Grubu), yalnızca bir eyalette (Kaliforniya) "partikül kirliliği bir yılda 9.300 Kaliforniyalıyı öldürdü" şeklinde açıklama yapmıştır.

Dust Stop'un diğer toz kontrol ürünlerine göre ana avantajı, %100 organik maddelerden oluşmasıdır.   Yalnızca bu gerçek Dust Stop'u, toz kontrol çözüm yolları olarak yol tuzlarının ve kimyasallarının kullanılmasına büyük ilginin olduğu kendi ligine sıçratmıştır. Toz işleme endüstrisinin, zararlı toz gidericilerin kullanımını düzenleyen katı kuralların çoğu hükümet tarafından hızlı bir şekilde uygulanmasından beri hazırlanması gerekmektedir. ENVIRONMENT CANADA, The Priority Substances List Assessment Report for Road Salts'ı (Yol Tuzları için Öncelikli Madde Listesi Düşünce Raporu) resmi olarak yayımlamıştır.   Toz gidermede kullanılan klorid tuzlarını ve yol uygulamalarını kapsamakta ve aşağıdaki sonuçlarla bitirilmektedir: 

"Mevcut verilere dayalı olarak, inorganik klorid tuzlarının içerisinde katkı maddeleri (ferrocyanide tuzlar) yer alsın veya almasın, çevre ve onun biyolojik yapısı üzerinde derhal veya uzun vadede olumsuz etki yapacak şekilde veya bağlı olduğu çevreyi tehdit edecek şekilde, yoğunlukta ve miktarda, doğaya sızdığı görülmektedir. Dolayısıyla, ferrocyanide tuzları ile birlikte veya yalnız başına, inorganik klorid tuzları içeren yol tuzlarının, Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Kanada Çevre Koruma Genelgesi, 1999) (CEPA 1999), Bölüm 64’te belirtildiği üzere, “zehirli” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir."

Bu yol tuzlarının ve diğer polimerik kimyasalların kullanımı, bazı farklı yollarla çevreye zararlıdır. Yüzey ve yeraltı su kirliliği, tuz depolarına (saklama tesisleri) yakın yerlerin kirliliğiyle birlikte yollardaki ve otobanlardaki yoğun kullanımlı alanlardaki ana sorundur. Bunun su türleri üzerinde belirgin bir etkisi vardır.  Yol tuzları ayrıca toprak özelliklerinin abiyotik koşulları üzerinde potansiyel büyük bir etkiye sahiptir.  Bu kaynaklardan gelen sodyum, herhangi bir tür bitki örtüsü için uygun olmayan kirlenmiş toprağa neden olacak şekilde toprak koşullarına bağlı olarak topraktaki diğer minerallerin yerine geçebilir. Bitki örtüsünün kendisi, ayrıca yol tuzlarının tekrarlı kullanımından doğrudan etkilenebilir. Bitkiler, toprak, hava (tuz yoldan serpinti olarak gelir) ve akan su vasıtasıyla maruz kalabilirler. Tuz bitki örtüsü kökleri tarafından alınabilir ve doğrudan yapraklarda depolanabilir. Belirli hassas alanlarda (örneğin tarımsal alanlar) yol tuzu uygulamasından kaynaklanan kirlilik yakındaki mahsul ve ağaçları olumsuz şekilde etkilemiştir.  

 
 

 
   
"Kimyasallarla önce ateş edilir, sonra soru sorulur."
-Al Meyerhoff, Environmental Protection Initiative'in  (Çevre Koruma Girişimi) ortak yazarlarından
 

Cypher, bu problemi bir süre önce belirlemiş ve yeryüzüyle dost sürdürülebilir bir çözüm bulmak için kendini adamıştır. Önceden listelenen problemlerin tümü, Dust Stop'un uygun şekilde uygulanmasıyla ortadan kalkar. Mükemmel bir çözüm yolu olması ve yakın çevrede kesinlikle ters etkisi olmazken eşsiz toz kontrol özellikleri sağlaması için oluşturulmuştur.   Organik yapısı, hassas toprak koşulları ve her tür su yaşamıyla birlikte zayıf ekolojik alanlarda ve çevresinde kullanılmasını tamamen güvenli kılmaktadır. Dust Stop, tüm kaynaklardan sürekli büyüyen toz kirliliği için nihai sürdürülebilir bir çözüm yoludur.  %100 doğal yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesiyle birlikte çevreyle dost yapısı Dust Stop'u, global ölçekte toz kirliliğine karşı en etkili, etkin ve pratik çözüm yolu yapmaktadır.

                   

 

"Dust Stop Bu Problemi Çözebilir"

Dust Stop'un kullanılmasının avantajları kıyaslanamaz. Yanlış çevresel açıklamalarla anlatılan tozu geçici olarak örten diğer toz gidericiler, ayrıca çeşitli biçimlerde kirletici maddeler kullanmaktadır.  Dust Stop, tozu uzun süre önlemekle kalmaz, ayrıca ondan kalan tek iz saf şekilde biyolojik olarak ayrışabilir ve %100 çevreyle dost maddelerdir.  Bu nedenle Dust Stop'un ana avantajı, havayı ve çevremizi kirleten zararlı tozları başarılı bir şekilde engellerken, ayrıca doğal olarak organik malzemelerin ait olduğu toprağa dönüşümünü sağlamasıdır.  Bu, tüm Cypher ürünleri ve teknolojilerinde sürdürülen temel "Doğal Dönüşüm" ilkesine bağlı kalmaktır.  Toz ve aşınma kontrol topluluğu içerisinde Dust Stop, her kategoride toz gidericilerin Rolls Royce'u olarak bilinmektedir. Dünyayı iskan eden insanların nihai sorumluluğu, günümüzde hali hazırda kullanılan zehirli toz gidericilerinin tehdidini kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır.  Mevcut ve Gelecek nesiller buna bağlıdır ve bunun olmasını sağlamak her insanın sorumluluğudur.

"Toprağını yok eden ulus kendisini yok eder."
-Franklin D. Roosevelt (1882–1945), A.B.D. 32. Başkanı

 
Toksitoloji sertifikaları, teknik ve MSDS verileri, Cypher'in ürün bilgisi ve özellikleri standart paketiyle birlikte mevcuttur. 

UYARI: Cypher International Ltd. tüm ürün kullanıcılarımızı, bir çok örnekte Dust Stop'un işleme tabi olacak toprağın veya çeşitli malzeme tiplerinin fiziki özelliklerine bağlı olarak tercih edilen ürün olabileceği ve ayrıca istenen sonuçların elde edilmesinin bahis konusu uygulama sayesinde olacağı konusunda uyarmaktadır.    Bu gibi sonuçların değerlendirilmesi ve etkinlik süresi, olay çok değişik durumlarda olabileceğinden, Dust Stop'un ya da kalıcı, katı, sağlamlaştırılmış ve toza dayanıklı EarthZyme çözüm yolunun kullanılmasının daha iyi olacağını belirler.  Tüm teknik veriler ve karşılaştırmalı bilgiler, bu Çevresel Alt Yapı Web sitesinde Dust Stop ve EarthZyme'in her ikisi altında arama yapılarak bulunabilir. Her iki ürün de özel durumlara dayalı ideal çözüm yollarıdır ve Cypher'in düşüncesi planlanan sonuçların böyle bir kararı kolaylaştırıcı olduğu şeklindedir. Dust Stop'un veya EarthZyme'in kullanıldığı her bir yol, tüm kullanıcıların amaçladıkları hedefe mükemmel şekilde ulaşmalarını sağlayacaktır.