"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
EKOLOJİK KİRLİLİK


 

Şimdiye kadar toz kirliliği problemiyle bağlantılı iki ana kaygı mevcuttu. Birinci problem, mevcut toz kirliliğinin kendisi ve ikinci problem ise toz kirliliğini kontrol etmek için kullanılan ürünlerin insanlar ve çevre üzerindeki zarar verici etkileridir. Toz kirliliğinin kapsadığı olası etkiler, asılı partiküllü madde sorununun havayı kirleterek tüm çevreye yayılması ve neticede toprağa, yeraltı sularına, okyanuslara, göllere, nehirlere ve akarsulara karışması gerçeğidir. Bu tozla mücadele etmekte kullanılan ürünlerin tozun kendisinden daha çok çevreye zararlı olduğu gerçeği sorunu daha karmaşık hale getirmektedir.  Bu, Dust Stop'un özellikle %100 çevreyle dost olacak şekilde formüle edilmesinin kritik nedenidir.

Toz kirliliği problemi, yıllardır görüşülen süre gelen bir konudur. Çevreyle dost ve toz kirliliği etkileriyle ilişkili artan problemleri ortadan kaldıran bir çözüm bulunması gerekmektedir. Toz kirliliği, asılı partiküllü madde biçimindedir ve kaplamalı ve kaplamasız yolları, uçuş pistlerini, stok alanlarını, mal taşımacılığını, aşınma alanlarını, tarımsal alanları, yarış pistlerini, endüstriyel alanları, oyun alanlarını ve çok sayıda yoğun şekilde kullanılan her tür yüzeyi içine alan bir çok kaynaktan gelmektedir. Bu kaynakların herhangi birinden gelen toz insanlarda, bronşite, astıma, alerjik reaksiyonlara, kansere ve akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu toz ayrıca, hava, toprak ve su kirliliğindeki ağır artışı içeren çok sayıda çevreyle ilgili negatif etkiye sahiptir. Yoldan kaynaklanan toz yalnızca yoldan gelen ince maddeleri (örneğin, <0.075 mm)  içermez, ayrıca lastik aşınması tozu, fren balatası tozu ve zararlı egzoz borusu çıkışı tozunu içine alan doğal olmayan toz partiküllerini de içerir.  Tümü, yabancı oldukları çevreye yayıldıklarında ters etkilere sahip inorganik, biyolojik olarak ayrışamayan maddelerden oluşur.

Ülkeleri ve kıtaları aşan büyük toz bulutları, bakteri, mantar virüs biçiminde istenmeyen yolcuları beraberlerinde taşıyabilirler. Bu istenmeyen yolcular yabancı bir alanda yayıldıklarında, insan ve çevreye ağır sağlık tehditlerine neden olabilirler. Bu bulutlardaki PM 10 ve PM 2,5 olarak bilinen çok ince görünmeyen partiküller, önceden var olan solunuma ait rahatsızlıkları ağırlaştırabilir ve bazen yaşlı insanlar arasında vaktinden önce ölümlere yol açabilirler. Bu geçerli problemlerin tümünün insanlar ve çevre tarafından hissedilen yok edici etkilerine dur demek için çevreyle dost bir çözümle durdurulması gerekmektedir. Evcil hayvanlar ve tüm diğer hayvanlar da bu zararlı toz kirliliğinin zarar verici etkilerine maruz kalmaktadır. Dust Stop, özellikle mükemmel bir çözüm olması için formüle edilmiştir ve geçmiş, şu andaki ve gelecekteki toz kontrolü ihtiyaçlarını kapsayan ana konulara hitap etmek üzere hizmet vermektedir. 

Çeşitli yol tuzları, günümüzde kullanımda olan esas olarak kimyasal bazlı, çevreye zararlı toz gidericileri oluşturur. Halihazırda toz gidericileri olarak kullanılan yol tuzları örnekleri, kalsiyum klorid, magnezyum klorid, potasyum klorid ve sodyum klorid içerirler. Saklama ve kar atık alanları civarındaki yüksek tahliye nedeniyle ve yollardan atmosfere, toprağa, akarsulara ve nehirlere taşması veya sıçraması sayesinde yol tuzları ve diğer kimyasallar ayrıca su çevre yapısı, toprak, bitkiler, hayvanlar ve insan yaşamına ciddi bir tehdit oluşturabilir.  Kloridlerin şu andaki çevresel etkileri, metal aşınması, yakın bitki örtüsünde, yüzey suyunda, yeraltı suyunda ve her çeşit su yaşamında bozulmayı içine alır. Bu tehlikeli tuzlar, ayrıca tarımda ürün yetiştirmeye elverişli olmayan yüksek tuzluluk düzeyine sahip toprak üreterek ağır negatif etkiye sahiptir.   Yağ yollar için ayrıca bir toz giderici olarak kullanılmıştır, fakat yine toprak, bitki örtüsü, su döngüsü ve yenilenemeyen kaynaklar üzerinde ciddi ters etkilere sahiptir. Ferrocyanide tuzları ile birlikte veya yalnız başına, inorganik klorid tuzları içeren yol tuzlarının, Kanada Çevre Koruma Genelgesi, 1999 (CEPA - Canadian Environmental Protection Act 1999), Bölge 64’te belirtildiği üzere, “zehirli” olduğunu belirtmek önem kazanmaktadır.

Dust Stop, aşırı derecede acil probleme çevreyle dost ve sürdürülebilir toz giderici çözüm bulmada mükemmeldir. Dust Stop, ekonomik olarak ve etkin şekilde zararlı tozları gidermede tamamen başarılıdır. %100 çevreyle dost, organik, biyolojik olarak parçalanabilir ve saf yenilenebilir doğal bir kaynaktır. Bu, Dust Stop'un herhangi bir toz kontrol gereksiniminde mükemmel bir çözüm olduğunu kanıtlamaktadır. %100 çevreyle dost çözüm sağlarken toprağa, nehirlere, akarsulara, göllere, okyanuslara, bitki örtüsüne ve tarıma problemler ilave etmeden başarılı bir şekilde tozu kontrol etmektedir. Dust Stop, bu zararlı elementler tarafından etkilenen insanlığı ve yeryüzündeki her şeyi tehdit eden bu ciddi sorunları tamamen halletmek üzere buradadır.