"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
FELAKET YARDIMI VE ACİL YARDIM


 

Global ısınmayla ilk tanışma, derhal acil yardım gerektiren bir doğal felaketler bolluğu oluşturarak tüm dünyadaki iklim ve hava modelleri için yıkıcı bir rol oynamıştır. Dev toz bulutları havalandığında ve büyük ölçüde görüşü ve acil durum çalışanlarının sağlığını bozduğunda acil yardım çabaları engellenecektir.  Sağlıklı vücutlarıyla birlikte temiz görüşleri olmayan acil durum çalışanları, görevlerini uygun şekilde yapamayacaklardır ve bazı acil durum yardım çabaları neticede başarısız olarak sonuçlanacaktır. Bazı ülkelerde yağmurlu mevsimler, yağmur mevsimi başlamadan önce uygun toz gidericisi ve yol sağlamlaştırıcısı kullanmadan yollarda seyahat etmeyi imkansız kılmaktadır.   Her yıl en gelişmiş ülkelerde yolları geçilmez hale getirecek şekilde oluşan derin su dolu tekerlek izleri EarthZyme’in derhal kullanılmasıyla engellenebilir.  Dust Stop ve EarthZyme’in her ikisi yılın 365 günü yollara erişilmesine izin veren sürdürülebilir çözüm yollarıdır.

Acil yardım çabaları, hava veya kara yolu ile gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da, bu çabalar uygun toz kontrol ürününü kullanmakla kontrol edilebilecek büyük toz bulutlarının eklenmesiyle ters şekilde etkilenebilir. Tüm acil yardım çabaları, toz kirliliğinin zararlı etkileriyle zarar görebilecek ve böylece en acil durumlarda kullanılmaz hale gelecek herhangi bir mekanik teçhizata bağlıdır. Havadan yardım için olan bazı acil durum çağrıları, helikopter ile acil tahliye gerektirir. İniş pistlerinden gelen toz, pilot görüş mesafesini tehlikeli derecede düşük düzeylere azaltarak inişi neredeyse imkansız hale getirebilir. Felaket yardım durumları sırasında tek bir yol bölgeye olan hayat hattıdır, bu birinin gerekli yardımı alıp alamaması arasındaki farktır. Bazı ülkelerin bozuk durumdaki alt yapısı, gıda ve tıbbi yardım dağıtmakta acil olarak kullanılacak yolları geçilmez hale getirir. Söz konusu yol en iyi durumda değilse bu işi zorlaştırır veya bir çok durumda çok şiddetli şekilde ihtiyaç duyulan acil yardımı sevk etmek imkansız hale gelir. Dust Stop ve EarthZyme’in insani değeri kritik olmanın ötesindedir ve tüm dünyada olan ihtiyacın çok büyük bir ilerleme hızında arttığı görülmektedir.

Dust Stop, çeşitli felaket yardım çabalarında çoğunlukla bir engel olan toz partiküllerini başarılı bir şekilde bastırmakta kullanılabilir. Büyük tasarruflar, tozun neden olduğu araçlar ve makineler üzerinde tamir faturalarını ve atıl geçen zamanı azaltarak elde edilebilir. Herhangi bir felaket yardım gereksiniminde ilk yardımı kolaylaştıracak daha temiz, daha sağlıklı tozdan arınmış çevre sağlamak için yollara, iniş pistlerine veya helikopter pistlerine Dust Stop uygulayınız.   Bu çok gerekli girişimler için gereken fonların tümünü bulan Dünya Yardım kuruluşlarını şükranla anarken, felaket yardım alanlarında Dust Stop ve EarthZyme’in kullanılmasının büyük çapta bir iş olacağı kanıtlanacaktır. Dust Stop, tozdan arınmış ve herhangi bir felaket yardım gereksinimi için uygun olandan daha iyi bir alt yapı sağlayacaktır. EarthZyme, ayrıca yolları sağlamlaştırmak ve toz kirliliğinin zararlı etkilerini kontrol etmek için daha kalıcı bir çözüm yolu olarak seçilebilir. Bu ürünlerin global önemi, hiçbir zaman küçümsenemez.