"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
AÇIK TAŞIMA KİRLİLİĞİ


 

Yeni hükümet düzenlemeleri, mal taşımacılığı uygulamasına ilişkin olarak tüm dünyada uygulanmaktadır. Mal taşımacılığı, büyük miktarlarda malzemenin bir bölgeden diğerine taşınmasıdır. Genellikle bu demiryolu, kamyon veya gemilerle olur. Zehirli kimyasallar içeren malzemeler taşındığında, bu kimyasalların izleri rüzgar yardımıyla atmosferde serbest kalır. Bu izlerin çoğu, PM 2,5 ve PM 10 partikül büyüklüğündedir. PM 10 partikülleri yalnızca insan saçının 1/7 kalınlığı büyüklüğündedir, fakat buna rağmen A noktasından B noktasına taşınırken kaybedilen aşırı miktarda hammaddenin arasına karışır.  Mal taşımacılığıyla nakledilen bazı mallar, kömür, tomruk, sülfür, kum ve tuz gibi malzemelerdir. Büyük miktarlarda bulunduklarında bu maddelerin tümü, yabancı oldukları alanlarda aşırı derecede zehirli olabilir. Ayrıca kaybedilen malzemelerin çoğu sınırlı kaynağa sahiptir, bu nedenle havada uçan tozlara maruz kalanların sağlık maliyetlerinden hiç söz etmeden bile bu malların sahipleri için aşırı derecede değerli kayıplar anlamını taşımaktadır.

Dust Stop, atmosferde serbest kalmalarını durduracak şekilde nakledilen malzemenin üzerini battaniye gibi örterek bu probleme bir son verebilir. Dust Stop, uygulandığı malzemelerin yapısını değiştirmez ve arkasında fiilen bir iz bırakmaz. Mal taşımacılığı endüstrisinde toz gidericilerin kullanılması, yıllardır arkalarında zararlı bir kirlilik izi bırakarak büyük mesafelerde taşınmış olan malların oluşturmuş olduğu tehlikeli genel hava kirliliğine bir son verecektir.    Son olarak Dust Stop’un kullanılması, hava, toprak ve su kirliliğinin artık bu kaynaktan beslenmeyeceği şekilde bu gidişatın tersine çevrilmesinin sağlanmasında yardımcı olabilir.