"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 

Atık Madde Dönüşümü

 

EarthBlocks ve EarthZyme

 

Atık maddelerin Bloklara ve Yollara Dönüşümü

Bugün dünyadaki en ciddi problemlerden biri, atık maddelerin karşı konulmaz biçimde birikmesidir. Atıkların tehlikeli düzeydeki bu hızlı artan hacmi, dünyadaki pek çok ülkede bir çok negatif biçimde kritik şekilde olmak üzere etkili olmaktadır. Bu yalnızca dünyanın kendisinin karşılaştığı acil bir durum değil, ayrıca şimdi insanlığı tehdit eden çevresel olarak çözülmesi gereken acil bir problemdir. Cypher International Ltd. bu büyük problem için çevresel bir çözüm yoluna sahiptir.

1998’de, Cypher'in karmaşık olmayan EarthBlocks teknolojisinin kullanılmasıyla bu problemin çözülmesinin olabilirliğinin belirlenmesi için önemli bir çalışma üstlenilmiştir. Deri dönüşümün bu yeni biçiminin kullanılmasıyla EarthZyme ile bir arada olan atık maddeler, kurtulmanın büyük masraf gerektirdiği yüksek maliyet sorumluluğundan oldukça değerli son ürünlere dönüştürülebilmektedir. Çevresel mücadele, Cypher'in EarthBlocks teknolojisinin kullanılmasından tamamen hoşnut durumdadır, su taşkınları ve çok sınırlı dolgu alanları sorununun çözülmesi bu değerli gelişmenin çok pozitif yan ürünleri olmuşlardır.  Cypher, yol inşaatında EarthZyme ile atık maddeleri kullanarak bu teknolojinin başarısını halihazırda kanıtlamıştır. Bu ekonomik başarının zirvesidir. Maliyetli atık maddeler nakdi varlıklar haline gelmekte ve dolgu alanları büyük bir tükenme ve aşırı kullanımdan korunmuş olmaktadır.   Hedeflere erişilmiştir ve çözüm yolu şimdi basit ama kanıtlanmış teknoloji biçiminde burada bulunmaktadır.

Bu çalışma değişmez biçimde, şehir dolgu alanlarında bulunan büyük çeşitlilikteki atık maddelerden EarthBlocks’lar oluşturmanın fiziki ve ekonomik başarısıyla kanıtlanmıştır.    Kullanılan ancak bunlarla sınırlı olamaya bu malzemeler; biyosolidler, metal talaşları, zemin asfaltı ve katran, kullanılmış döküm kumu, kurum, yanmış kirli toprak, çökelti, hidrokarbon atıkları ve çok daha fazlasıdır. Bu atık maddelerin, bu prosedürdeki önemli eleman olan, maddelerin birleşmesini, sağlamlaşmasını, su dayanıklılığını ve moleküler olarak bağlanmasını sağlayan EarthZyme ile birleşimleri test edilmiştir ve bazen çok az miktarda çimento sertleşmenin iyi olmasını sağlamaktadır, ancak gereksiz yere maliyeti artırmaktadır. Cypher'in EarthBlocks makinesiyle sıkıştırıldıktan sonra, bitmiş blokların sıkıştırılmış bloklar için uluslararası kod standardı 300 psi’a ulaşıp ulaşmadıklarını belirleyen, ayrıca halen yürürlükte olan New Meksika ve Kaliforniya eyaletlerini de içine alan en sıkı çevresel inşaat yetki alanlarında yürürlükte olan kanunlara sıkıca bağlı olan laboratuar sıkıştırma testine tabi tutulmuşlardır.  Örnekler aşağıda gösterildiği gibi iki parça olarak kesildikten sonra bloklar hakkındaki test sonuçları çok sıkı ölçülebilir prosedürlere tabi tutulmuştur.

 

EARTHBLOCKS SIKIŞMA MUKAVEMETİ

 

ÖRNEK

MALZEME

Yapıldığı Tarih

Kırılma Tarihi

Basınç

Kırılma Tarihi

Basınç

4B-S5

Elenmiş Toprak

6/23/98

7/9/98

814

7/22/98

750

S-BS 2:1

Toprak/Çökelti

6/24/98

7/9/98

617

7/22/98

434

S-PC 15:1

Toprak/Çimento

6/24/98

7/9/98

1277

7/22/98

1029

S-BS-FS 3:1:.5

Toprak/Çökelti/Döküm Kumu

6/24/98

7/9/98

582

7/22/98

468

S-Enz

Toprak Enzimi

7/22/98

561

S-PC 5:1

Toprak/Çimento

7/22/98

651

S-BS-FS 3:1:.5 W/PC

Toprak/Biyosolidler/D. Kumu

7/22/98

638

S-BS 3:1

Toprak/Biyosolidler/D. Kumu

7/22/98

612

S-BS-FS 2:1:.75 W/PC

Toprak/Biyosolidler/D. Kumu/Çimento

7/22/98

433

SS-PC-Enz 5:1

Toprak/Çimento/Enzim

7/22/98

1131

SS-BS-Enz 2:1

Toprak/Çimento/Enzim

7/22/98

721

 
EarthBlocks makinesi başarılı bir şekilde elenmiş kil bazlı topraklı yanmış kirli toprağa ve EarthZyme’e başarılı bir şekilde baskı uygulamış ve herhangi bir ek madde olmaksızın inşaat amaçlı EarthBlocks’lar oluşturmuştur. Daha yüksek kil içeriği (minimum %20+) daha fazla atık madde tüketilebilir ve bu tüm bloklara uygulanabilir. Atık maddelerden oluşan EarthBlocks’larla inşaata hemen veya normal olduğu şekilde 28 günlük kuruma zamanından sonra  başlanabilir.
 

 

                                                Bir cüruf yığınını sıkıştırılmış bloklara

                                                dönüştürmek üzere Taşınabilir EarthBlocks

                                                Makinesi sahada.

Böyle bir makinede elde edilebilen en yüksek

psi ile tam Şasi ve Kuvvetlendirici içeren tüm

EarthBlocks Makinesinde dayanıklı çelik

mukavemeti bulunmaktadır.

“MÜTHİŞ YOLLAR”, şimdi ekonomik ve uzun ömürlü olduğu konusunda kanıtlanmış sonuçlarıyla EarthZyme’i içine alan atık maddeler ve kil bazlı toprağın birleşimi kullanılarak başarılı bir şekilde yapılabilir.  

Kentsel atık tesislerinden elde edilen çökelti ve yanmış veya yanmamış kil bazlı topraklar EarthZyme ile işleme tabi tutulduğunda ideal bloğu oluşturur. Blokları yapmak için karışımı kullanmadan önce çökeltiyi kurutmak büyük avantaj sağlayacaktır. Çökelti maddelerinin bu birleşiminden yapılan blokların insan yerleşimi için kullanılamayacağına, ancak diğer uygulamalar için uygun olduğuna dikkat edilmelidir.

Kil bazlı toprak yanmış olsun veya olmasın çimentoyla birleştirildiğinde başarılı bir EarthBlock inşa etmek için kullanılabilir. EarthZyme’in her zaman tavsiye edilmesine rağmen çimentonun kullanımının her zaman EarthBlocks inşaat maliyetini artıracağı bununla birlikte belirli durumlarda çimentonun mukavemet özelliklerinin bir avantaj olabileceği unutulmamalıdır. Başka bir değişle, çimento kullanılırsa mukavemet artacak, fakat maliyette belirgin bir şekilde yükselecektir.

Çökeltiyle, kimyasal olarak kirlenmiş topraklarla, yağlı kumlarla ve döküm kumuyla karışık diğer sıvı veya kuru hidrokarbon atıklarıyla birleşen kil bazlı toprak ve EarthZyme, EarthBlock inşa etmek için etkin bir şekilde kullanılabilir, EarthZyme (sıvı) ve diğer yüksek nemli malzemeler kullanılarak nem içeriğinin kontrol edilmesi gerektiğinden malzemelerin kuru olması tavsiye edilmektedir.   Kullanılmış döküm kumu, EarthBlocks inşaatında kullanılmadan önce ezilmiş ve elenmiş olmalıdır. Döküm kumu, cüruf ve diğer bu gibi atık maddeler, yolları da içeren çoğu EarthBlocks prosedüründe uygun bir şekilde bir araya getirilebilecek katkı maddeleridir. Biyosolidler tüm dünyada çok boldur ve tüm atık tesislerinde bulunabilirler. 

EarthZyme ve atık maddelerle yol inşaatı, tüm dünyada bir çok değişik kullanımı olan kanıtlanmış bir uygulamadır.  Aslında bu birleşimin kullanımı sonsuzdur. Bloklar üretmek için Cypher'in EarthBlocks makinesinin kullanılmasında veya yol inşaatlarında, toprak analiz testlerinin yürütülmesi birinci ve en başta gelen standart ilke olmalıdır. Bu her zaman bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Kil ve EarthZyme ile karıştırılan kontrol edilen atık maddeler bir arada kullanılabilirler ve aynı karışım üstün nitelikli yollar sağlar ve benzer bir çalışmada EarthBlocks tüm maliyeti belirgin bir şekilde düşürür.

Dünyanın bir çok atık üreticisi, dolgu alanları, çökelti alanları, endüstriyel saklama tesisleri ve atık birikintilerinin atık içeriğiyle kil bazlı toprak ve EarthZyme’in birlikte kullanılması, optimum değerde pozitif faydalı alt yapı gelişmeleri meydana getirmek için güvenli bir şekilde kullanılabilir. Doğru malzeme oranı ve uygun prosedürler takip edilirse, bu dönüşüm işlemi insanlarla ilgili olmakla birlikte çevresel ve ekonomik olan problemleri çözecektir. Bu test projesi ve Cypher'in yol inşaatlarındaki deneyiminden gelen bulgulara dayalı olarak geniş bir atık maddeler listesindeki malzemelerin kullanılması mümkündür ve Cypher'in hedefi gelecekte mümkün olduğunca çok atık kullanmaktır. Cypher bu konu üzerine geniş bir araştırma ve geliştirme yönetmektedir ve Cypher teknolojilerinin sürekli uygulaması deneyimi, EarthZyme ve EarthBlocks makineleri kullanılarak etkin bir şekilde dönüştürülebilecek atık maddelerin şimdi ve gelecekteki bir çok kullanımının geniş bilgi tabanının oluşması sonucunu vermektedir. Bu iki mükemmelleştirilmiş sistemi kullanarak geçerli ve gelecekteki gelişmelerimizin bir birleşimi yardımıyla herhangi bir inşaat uygulaması için atık maddeleri etkisiz hale getirmeye ve değerli varlıklara dönüştürmeye devam etmeyi sürdürebileceğimiz umulmaktadır. 

Cypher International Ltd., “Çevresel Alt Yapı” değiminin oluşturucusu olarak bilinmektedir ve biz her gün bu noktayı sadece teoride değil pratikte de kanıtlamak için uğraşmaktayız. Şimdi bu, Cypher'in atık madde dönüşüm programıyla bir kez daha başarılmıştır ve biz, dünyanın her tarafında bulunan tüm atık maddeleri dönüştürmek için olan sürekli araştırmamız yardımıyla bu çevresel sistemi sürekli daha ileriye götürmek ve onları devam eden inşaat endüstrisinin önemli bileşenleri haline getirmek için uğraş vermekteyiz. Cypher, bu dönüşüm teknolojilerinin üst sınırında bulunmaktadır ve dünyanın tüm alanlarına hemen şimdi ulaşılabilir durumdadırlar.

“Eninde sonunda, gerçeklerle yüz yüze geliriz.”
-Robert Louis Stevenson (1850-1894)

R&R

Artık R&R’nin anlamı istirahat (rest) ve dinlenme

(relaxation) değildir. Şimdi onun anlamı

DÖNÜŞÜM (RECYCLING) ve YOLLAR (ROADS)’dır. 

Yeni EarthZyme teknolojilerine bağlı olarak dünya
masraflı atık maddeleri veya sorumlulukları,
diğer değerli alt yapı projeleriyle birlikte
EarthZyme yolların inşa edilmesiyle nakdi

varlıklara dönüştürebilir.