"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
Earthzyme'in İşlevi


Çalışırken EarthZyme | EarthZyme Kullanımı

Maden Yolları | Ormancılık | Dolgu Alanları, Setler ve Muhafaza Havuzları | İnşaat Kılavuzu

 
Yukarıda sola dökülmüş getirilen toprak ve sıkıştırma aşamasındaki işlem gören toprak gösterilmektedir. Asıl avantajı inşaat sırasında trafiğin yolda devam edebilmesi ve tüm uygulamanın çok az zaman almasıdır.
 

 
Bu iki fotoğraf sıcak kaplama uygulamasını ve bitmiş halini göstermektedir. Bu dört fotoğraf geçici kaynaktan taşınan malzemeyi, EarthZyme’in uygulanmasını ve sıkıştırılmış yol yatağını göstermektedir. Bunu 16mm kalınlığında sıcak bitüm karışımı kaplama izler. EarthZyme düzeltme/kaplama, asfalt veya beton için geçirimsiz mükemmel bir zemin geliştirir. EarthZyme yüzeyi olduğu gibi bırakılabilir veya küçük ince katkı maddesinden ince bir yüzey ekonomik bir giydirmeli yol şeklinde uygulanabilir.
 

                                             Kamyon EarthZyme ile İşleme Tabi

                                             Tutulmuş Yola Ulaşmadan Önce Kalkan

                                             Büyük Miktarda Kirli Toz

Kamyon EarthZyme ile İşleme Tabi Tutulmuş

Yolda Seyretmeye Başladığında Toz Yoktur.

 
EarthZyme yalnızca mükemmel çok yük taşıma kapasiteli yollar yapmakla kalmayıp, aynı zamanda sürekli tozsuz olan yollar da yapmaktadır.
 
EarthZyme’nin Su izolasyonu Amaçlı Betonda kullanılması

EarthZyme betonda su izolasyonu amaclı kullanılmak istendiğinde 34.5 m3 betona 1 Lt. EarthZyme kullanılacaktır hesaplamalarınızı bu oran üzerinden yapınız.

EarthZyme Su izalasyonu Amaçlı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Husular;

-Beton mikseriyle beton dökülüyorsa dökülecek betonun m3 hesabına göre EarthZyme miksere ilave edilerek 5-6 tur mikser döndürülerek iyice karışması sağlanmalı

-Betonun göküldüğü yerde betonun vibratörle iyice sıkışması sağlanmalı

-Beton Betoniyer veya el ile karılarak dökülecekse yukarıdaki hususlara aynen uyulmalı

-Kullanılmayan EarthZyme ağzı hava almayacak şekilde iyice sıkılarak direkt güneş görmeden oda sıcaklığında muhafaza edilmeli

EarthZyme organik ve %100 doğal olması nedeniyle insan sağlığına olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Oysa diğer kimyasal su izolasyonu ürünleri özellikle içme suyu depolarında kullanıldığında   bir müddet  sonra suda çözünerek insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve uzun yıllar sonra  kanserojen etkileri gözükmektedir

Not: Söz konusu ürünün sızdırmalıkla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvalarından alınmış  test raporunu web. sitemizin ANLİZLER ve TESTLER  bölümünde görebilirsiniz.