"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
Earthzyme Uygulamaları - İnşaat


Çalışırken EarthZyme | EarthZyme Kullanımı

Maden Yolları | Ormancılık | Dolgu Alanları, Setler ve Muhafaza Havuzları | İnşaat Kılavuzu

 
 

İnşaat Kılavuzu

 

22/7/ 2000

[1] YAPIM GENİŞLİĞİ, KESİŞME EĞİMİ VE YÜKSELTME

Yolun düz bölümünde normal kesişme eğimi merkezi tepeli üst kısım ile %5 eğimli olmalıdır (düz değil). Kesişme eğimi toleransı %5 ile %6 arasındadır. Yatay dönemeçlerdeki yükseltme, kıvrımların içinde %5’den ve dönemecin dışında %10’dan daha az olamaz. Dönemece geçiş kısa ama sert olmamalıdır.

Yapım genişliği 4,50 metreden daha az olan yol bölümleri için, son biçim tekli bir kesişme eğiminden oluşmalıdır, örneğin: Yatay dönemeçlerde tepe etrafında bulunan iç yapı düz bölümlerindeki kesişme eğimiyle %5 olan yükseltme, dönemecin dış tarafı maksimum %10 yükseltilirken normal standart yöntemi takip edecektir.

İnşaat çalışması, omuzları da içeren tüm yapım genişliği üzerinde gerçekleştirilmelidir.

[2] SIRA (GEREKLİ İNŞAAT ÇALIŞMASI)

2.1 :Takip edilecek iş sırası aşağıda özetlenmiştir.

(a) Gerekli Kesişme Eğiminde Yolu Biçimlendirme:
- Mevcut yolu, bitirme düzeyine ve gerekli kesişme eğimine kadar kazıyınız, düzeltiniz ve biçimlendiriniz.  Pnömatik lastikli silindir veya muadili bir silindir kullanarak gereken biçime göre yüzeyi yavaşça silindirle tesviye ediniz.


(b) 150mm Derinliğe kadar Döşemeyi yeniden kazıyınız:
- Kümeleri, greyder karıştırıcı ve silindirlerle kazıyıp, dağıtınız.


(c)
EarthZyme uygulayınız:
- Uygulama için gereken sıvı
EarthZyme miktarını ve gerekli neme ulaşmak için gerekli olan ek suyu hesaplayınız ve basınçlı su arabaları kullanarak uygulayınız.

(d)
EarthZyme’i karıştırınız:
-
EarthZyme’i greyderle veya mekanik döner çapa ve her ikisinin birleşimiyle karıştırınız ve kolay toz haline gelir duruma kadar eşit ve sürekli şekilde ürünün karıştırılmasını sağlayınız. Nem içeriğini test ediniz ve izleyiniz (performans hedefi: Optimum nem içeriğinin %1 altıdır).   Bitirme düzeyine ve kesişme eğimine kadar yolu düzeltiniz.


(e) Sağlamlaştırma Derinliği Teyidinden Emin Olunması:
-
EarthZyme’in derinliği ve karışımını tetkik ediniz.


(f) Döşemeyi Sıkıştırma:

- Pnömatik lastikli silindirler kullanarak son bitirme işlemiyle çelik titreşimli silindirler kullanarak yüzeyi son şeklini alana kadar sıkıştırınız. 


(g) Sıkıştırma ve Son Biçim Teyidinden Emin Olunması:
- Sıkıştırma derecesini tetkik ediniz (performans hedefi: maksimum %95 kuru yoğunluktur).   Biçimi tetkik ediniz.


(h) Belirtilmişse Çalışma Yöntemini uygulayınız. Seçili düzeltme çalışma yöntemini uygulayınız ve yerinde silindir kullanınız.

2.2 EARTHZYME UYGULAMASI (Baştan sona A.B.D. galon ölçü birimi kullanılmaktadır)

Döşemeye biçimlendirme için şekil verildiğinde ve yeniden kazındığında
EarthZyme su karışımı, gerekli uygulama oranında ürünün eşit şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun kontrolleri olan basınçlı su püskürtme teçhizatıyla donatılmış amaca uygun su tankerleriyle püskürtülebilir.

Uygulama Oranı:
R = 35,5 m³/Litre (46.4 yd³/0.26 gal)
örneğin: 1 litre (0,26 galon) saf
EarthZyme 35,5 m3 sıkıştırılmış toprak malzemeye uygulanır. Her uygulama alanı için gerekli miktarın hesaplanması gerekecektir, sonra uygulama kolaylığı ve optimum sıkıştırma için gerekli nem içeriğini elde etmek üzere suyla karıştırılır.

Yol katkı maddesinin genel optimum nem içeriği ve maksimum kuru yoğunluk testi sonuçları toprak test sonuçlarında verilmektedir. Döşeme inşaatı için istenilen nem içeriği gereksinimlerini elde etmek üzere yeterli suyu eklemek amacıyla su kamyonu gerekecektir.

İnşaat sırasında çalışabilme kolaylığı için nem içeriğinin optimum nem içeriğinin %1-2 altında tutulması önerilmektedir. Su kullanımı genel olarak döşeme inşaat yöntemi için Mühendislerin açıklamalarıyla uyumlu olarak uygulanmalıdır. Mevcut döşeme çok ıslaksa yüklenici, yukarıda 2.6’da açıklandığı gibi karıştırma için gerektiği şekilde toprağın kuru durumunu elde etmek için yeterli zaman süresince toprağı karıştırmak suretiyle malzemelerin karıştırılmaları sırasında döşemenin kurumasını sağlamalıdır. 

Uygulama Örneği:

Örneğin: Yol Uzunluğu = 500m (1640 ft)
Yol Genişliği = 7,0m (23 ft)
Derinlik = 0,15m (5.9 inç) =>Toprak Hacmi = 525m³ (687 yd³)
3 => Miktar = 525 bölü 35,5 = 14,7 litre (3.9 galon)


2.3 EARTHZYME’İ DÖŞEME MALZEMESİYLE KARIŞTIRINIZ

Döşeme malzemesi ve ürün, greyder veya döner karıştırıcı veya her ikisinin karışımını kullanılarak 150 mm (5,9 inç) ± 15 mm (0,6 inç) derinliğe kadar çok dikkatli karıştırılmalıdır.

Karıştırma,
EarthZyme'in maksimum nüfuz etmesini, döşeme malzemesinin ve dengeleyicinin gerekli derinliğe aynı biçimde yayılmasını sağlayacak şekilde döşeme malzemesini toz haline gelinceye kadar ezmelidir.

2.4 DÖŞEMEYİ SIKIŞTIRMA

Döşeme malzemeleri, aşağıdaki paragraflarda nitelendirilenler dışındaki açıklamada belirdiği kadar sıkıştırılmalıdır.

Karıştırılmış döşemenin sıkıştırılması, sağlamlaştırma zamanından sonra 48 saat içinde gerekli biçime göre döşemenin tüm sıkıştırma ve biçimlendirilmesiyle mümkün olduğunca çabuk tamamlanmalıdır.

Kaplamasız yollar için ince kırma taştan (1/8" - 1/4") ince bir katmanın giydirme yüzeyi için yolun yüzeyine yayılması ve lastik tekerlekli bir sıkıştırıcı ile yüzeyin düzleştirilmesini tavsiye ederiz.

2.5 ONAY TESTİ VE KALİTE KONTROL

Çeşitli testlerin ve izleme prosedürlerinin belirtilen gereksinimlerle tam uyumlu olmasını sağlamak için üstlenilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici, Mühendisin onaylaması için testleri ve izleme çalışmalarının sorumluluğunu üstlenecek kayıtlı laboratuarı tayin eder.

Tüm test sonuçları kaydedilmeli ve kopyaları sizin kayıtlarınıza ve gelecekte referans olması için veri dosyasına dahil edilmek üzere
Cypher International Ltd.’e gönderilmelidir. 

2.6 SAĞLAMLAŞTIRMA DERİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

EarthZyme’in döşemeye karıştırılmasını müteakiben (sıkıştırma ve biçimlendirmeden önce) belirlenecek sağlamlaştırıcı malzemenin altında karıştırılmamış alt kademe malzemesinin düzeyini etkin duruma getirmek için küçük bir test çukuru kazılmalıdır. Bu çukurun konumu Mühendis tarafından belirlenebilir. Bu alt kademe malzemesinin düzeyi, sağlamlaştırma çalışmasının dışına konumlandırılacak bir referans kazığından belirlenmeli ve test çukuruyla yan yana olmalıdır. Bu test çukurunun tam konumunun bilinmesi, döşeme inşaatı tamamlandığında yeniden konumlandırılacağından önemlidir.
Bu nedenle, referans kazığından olan uzaklığı kullanarak test çukurunun konumlandırılması önerilmektedir.
Sağlamlaştırılan döşemenin tamamlanmasından ve son şeklinin verilmesinden sonra düzeyler test çukurundan alınmalıdır, ancak bu sefer tamamlanan döşeme yüzeyi düzeyi (örneğin: başlangıç düzeyinin hemen üzerinde bir noktada) alınır.

Bu iki düzey, sağlamlaştırmanın elde edildiği gerçek derinliği belirlemek için kullanılacaktır. Bu derinlik örneğin:- 150mm (5,9 inç) ± 15mm (0,6 inç) olacaktır.

2.7 EARTHZYME UYGULAMASINI İZLEME

Su /
EarthZyme karışımını dağıtmak için basınçlı su kamyonları çalıştırılmalıdır. Tanktaki su miktarı, daldırma veya diğer onaylanmış bir yöntemle doğru olarak belirlenebilmelidir.

EarthZyme’i püskürtmeden önce yüklenici, püskürtme oranı ayarlamasının belirlenmesini sağlamak için püskürtme denemeleri gerçekleştirecektir. Yüklenici uygulama alanına karışımın eşit şekilde püskürtülmesini sağlayacaktır ve bunu başarmak için önerilen seçilen yöntemi Mühendislerin onayına sunması gerekir. Alanların atlanmadığından veya iki defa püskürtme yapılmadığından emin olmak için dikkat edilmesi gerekir.

Her tank karışımına eklenen
EarthZyme miktarı doğru olarak ölçülmelidir (+/- 2%). Yüklenici, sudan sonra EarthZyme’in eklenmesini sağlamalıdır. Tüm püskürtme çalışmalarının kayıtları tutulmalı ve tetkik edilmelidir

2.8 NEM İÇERİĞİ VE SIKIŞTIRMANIN İZLENMESİ

Yüklenici, Mühendis tarafından kararlaştırılan bir frekanstaki Nükleer Yoğunluk Ölçerle (geri dağılım modunu kullanarak) inşaatın çeşitli aşamaları sırasında döşeme malzemelerinin alan yoğunluk ölçümlerini alır. Yüklenici tüm test sonuçlarını belgelemelidir ve kopyaları sizin kayıtlarınıza ve gelecekte referans olması için veri dosyasına dahil edilmek üzere
Cypher International Ltd.’e gönderilmelidir.

Döşeme malzemeleri, katmanın tümü %95 Standart Sıkıştırma maksimum kuru yoğunluğun minimum kuru yoğunluğuna erişene kadar sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırılan döşemenin nem içeriği, optimum nem içeriğinin %1 altında olmalıdır.

Herhangi bir döşeme alanı yukarıdaki performans gereksinimlerine uymuyorsa yükleniciden, Mühendisin isteğine göre bu bölümün onarımı ve yeniden test edilmesi istenecektir.

2.9 YÜZEY SIKIŞTIRILMASININ İNCELENMESİ

Tamamlanmış durumda Clegg Darbe çekici kullanılarak Döşeme sıkışmasının incelemesini yapınız. Döşeme testi frekansı, her minimum 50m için 1’den az olmamalıdır.

Yüklenici sahada elde edilen tüm Clegg Çekici okumalarının incelenmiş kopyalarını kaydetmeli ve kopyaları sizin kayıtlarınıza ve gelecekte referans olması için veri dosyasına dahil edilmek üzere
Cypher International Ltd.’e göndermelidir.

Clegg Çekicinin sağlanmasına ilişkin tüm maliyetler ve test yapılması Yüklenici tarafından üstlenilecektir ve verilen tarife kaleminde fiyatlandırılacaktır.

Cypher International Ltd.