"Tüm Ürünler tamamen Doğal ve Çevre Dostu Olup Kyoto Protokolüne Dahildir ."
                               Company profile
 
Earthzyme Uygulamaları - Dolgu Alanları Barajlar


Çalışırken EarthZyme | EarthZyme Kullanımı

Maden Yolları | Ormancılık | Dolgu Alanları, Setler ve Muhafaza Havuzları | İnşaat Kılavuzu

 

DOLGU ALANLARI VE ATIKLARIN YOK EDİLMESİ
 
DOLGU ALANLARI, SETLER, ATIK ve MUHAFAZA HAVUZLARI
 

Günümüzün dünyası çevre üzerinde sıra dışı bir baskı deneyimi yaşamaktadır ve her ulusun toprağı, günden güne artan büyük miktarda çöp ve atık malzemeyi saklama problemini çözmek için aşırı bir baskı altındadır.  Aynı problem, dünyanın her tarafında hayvan atıkları ve diğer zararlı malzeme alanları ve saklama gölcükleri içinde geçerlidir. Bu, şimdi kontrol dışı olan artan oranlarda her şekildeki ev atığı için olan kritik ihtiyacı artırmaktadır. Bu büyük ihtiyacın sürdürülebilir bir çözüm için araştırma olması yanında, bu çözümün yeryüzünün kendisininkilerle birlikte beklemede olan mevzuatın gereksinimlerini karşılaması gerekir.  Problemi sadece maskeleyen bir çok geçici çözüm varolmuştur, ancak şimdiye kadar etkinliğini, yeterliliğini kanıtlamış ve ayrıca çevreyle dost herhangi bir sürdürülebilir çevre yanıtı varolmamıştır.   Bunun sadece abartılı bir çevre olmadığı, ayrıca hızlı gelişen çok kritik bir sağlık konusu olduğu her zaman hatırlanmalıdır.  Bu büyük probleme bir yanıt aranması, son yüzyılların en kritik şekilde arzu edilen konularından biridir. Ayrıca korkutucu olan mevcut dolgu alanlarının ve atık gölcüklerinin şu anda mevcut bulunan ve gelecekteki nesilleri tehdit edecek şekilde yeraltı sularına karışmasıdır. Yüzey kaplamaları yanında günümüzün dolgu alanı astarlarının kullanılması yüzünden büyük miktarda risk faktörü mevcuttur. Bununla birlikte çözüm mevcut, işe yaramakta, inşa edilmesi kolay ve maliyet bakımından çok faydalıdır.

 
   
   

                   

KAPLAMA SÜRECİNDE DOLGU ALANI YERİ

 

Mühendisler ve bilim adamları EarthZyme’in bir çok faydasından söz etmişlerdir ve bu bilgilerin çoğu bu Web sitesinin diğer bölümlerinde bulunmaktadır. EarthZyme ile işleme tabi tutulmuş sıkıştırılmış killi toprağın su sızdırmazlığı, bugün yaygın şekilde kullanımda olan pahalı ve tamamen etkisiz ürünler olmaksızın dolgu alanlarının iç kaplama yapısına çözüm olmaktadır. Dolgu alanlarının EarthZyme ile kaplanması, insanlığa herhangi bir etkisi olmaksızın doğanın ondan istifade etmesine izin veren bu çevreyle dost kaynağın sürekliliği ve güvenilirliği bakımından mükemmel bir çözüm sağlamaktadır. Cypher’in bir diğer faydalı ürünü, dolgu alanlarının üst yüzeyinin rüzgarla uçup gitmesini ve hastalık ve iğrenç koku gibi kötü etkilere açık olan meskun mahallere taşınmasını engelleyen Dust Stop’dur. Cypher'in atık kontrolü ve inşaat ürünleri, karmaşık olmayan ve düşük maliyetli ürünlerdir, ancak vergi mükelleflerine ve hepimizin yaşadığı gezegene büyük faydası olan mükemmel sürdürülebilir çözüm yolları da sağlamaktadırlar. Buna uygun şekilde inşa etmede ve dolgu alanının iç kaplamasının her ikisinde olmak üzere toprakta kullanımı kolaydır, sonra onu alan kapasitesine göre kaplamanız gerekir. Buna izin veren uygulama ürünü EarthZyme’dir ve toprağın kendisi kadar doğaldır. Pahalı satın almalar gerekmez ve EarthZyme'in etkililiği kanıtlanmıştır ve tamamen çevreseldir. Bunun ve dünyada öneme sahip bir çok kritik uygulama için EarthZyme ve Dust Stop’un etkililiği hakkında daha ileri düzeyde ayrıntı bu tanımlayıcı Web sitesinde tamamen açıklanmıştır.

 
TORRES STRAIT ADALARI SU TEMİNİ ARTIRIMI
PROJE 1994 -1996.

Bu tasarım ve İnşaat projesi Torres Strait’deki yedi adayı kapsamaktadır ve sözleşme Thiess Contractors Pty Ltd.’ye Ekim 1994’de verilmiştir. Proje için nihai sözleşme bedeli 8,6 milyon Dolardı. Tam tasarım Connell Wagner Pty Ltd, Cairns tarafından gerçekleştirildi. Connell Wagner Pty Ltd, Saibai Adaları harfiyatı yapılan saklama gölcüğü için 
EarthZyme’i seçti.

Saibai Adasının en yüksek noktası denizden yalnızca iki metre yüksektedir. Mevcut saklama gölcüğünün, yüksek gelgit sırasında tuzlu suyun girmesiyle verdiği sanılmaktaydı.
Kil bazlı toprağın kalıcılığı üzerinde çok belirgin etkisinin olduğu konusundaki kanıtlanmış yeteneği nedeniyle yeni gölcük için EarthZyme seçilmiştir.

Proje Müdürünün yönetimi altında Thiess Contractors Pty Ltd ve saha mühendisi tüm toprak çalışmasını ve inşaatı kontrol etmiştir. Sahada Süpervizör, harfiyatı yapılan saklama yeri için kil iç kaplama kaynağına uygun geçici bir çukur konumlandırmış ve kurmuştur.

Yukarıdaki setin amacı tuzlu suyun dışarıda, içme suyunun içerde kalmasını sağlamaktır.

Aynı şekilde
EarthZyme uygulaması, muhafaza gölcükleri, atık havuzları, setler, hendekler ve su önleme alanlarının etkin inşaatı için benzer sonuçları sağlayacaktır.
 

 
Yukarıdaki Saibai Adasında inşaatı yapılan settir. Kil 2 kilometre uzaklıktaki bir geçici kaynaktan getirilmiştir. 

EarthZyme, zehirli atık içeriğinden tatlı su setlerine ve nihai olarak atık barındırılan alanların kapatılmasında her çeşit set inşaatı için oldukça uygundur.  İç kaplamalar, son işlem gören toprağın 400 mm olacağı şekilde 150 mm’den başlayan iki yükseltme inşaatı biçiminde inşa edilmektedir. Tüm durumlarda amaç artırılmış su geçirmeme özelliğidir.